0 z 0 pro ""

 

 

 

Technická zařízení budov

Součástí projektů budov a objektů technické infrastruktury je také technické zařízení budov. Jedná se o systémy, zařízení a profese, které ovlivňují chod a užívání těchto objektů.

Naši projektanti nabízí řešení, která splňují současné současné trendy projektování metodou 3D/BIM. Toto moderní řešení umožní velmi účinnou a spolehlivou koordinaci jednotlivých systémů, zařízení a profesí, jejich efektivního řízení až k datové integraci. Jedná se především o rozvody kanalizace, vody, plynu, vzduchotechniky, topení, rozvody elektrické energie, systémů řízení, protipožárních systémů atd.

Disponujeme referencemi z projektování rozsáhlých provozů, jako např. Nová vodní linka ÚČOV Praha nebo Úpravna vody Želivka.

Naše služby

Sweco a.s. poskytuje řadu služeb v oblasti technická zařízení budov, od studií proveditelnosti, všech stupňů projektové přípravy, autorského dozoru, inženýrské činnosti, dokumentace skutečného provedení stavby a provozních řádů.

Vybrané reference

Modernizace úpravny vody Želivka, 2. stavba (GAU) Hulice
Úpravna vody Želivka
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha – nová vodní linka (NVL)
Nová vodní linka

Naše odbornost

Mezi hlavní odborné znalosti společnosti Sweco a.s. v oblasti technického zařízení budov patří:

•    instalace – vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace (zdravotechnika, sanitární technika)
•    elektrotechnické rozvody – měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě
•    další technická zařízení – osvětlení, výtahy, elektronická zabezpečovací signalizace (EZS), elektrická požární signalizace (EPS)

Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti technická zařízení budov?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.