0 z 0 pro ""

 

 

 

Stavby pro vodní hospodářství v urbanizovaných oblastech

Sweco a.s. má dlouholetou tradici v navrhování vodohospodářských staveb v městských oblastech v České republice i na mezinárodní úrovni. Jsme přední inženýrská a poradenská firma působící ve vodohospodářském sektoru v celé České republice.

Společnost Sweco provede své klienty celým procesem výstavby od okamžiku určení stavebního záměru a zpracování studií proveditelnosti přes fázi projektování (všech projektových stupňů), plánování až po dokumentaci související s dokončením stavby.

Naše služby

Sweco a.s. poskytuje řadu služeb v oblasti vodního hospodářství, od generelů a plánů rozvoje vodovodů a kanalizací, hodnocení stávajících zařízení, studií technické proveditelnosti, všech fází projektové přípravy, autorský dozor během výstavby, inženýrskou činnost zaměřenou na získání potřebných povolení, programy komplexních zkoušek, dokumentace skutečného provedení stavby a provozních řádů.

Vybrané reference

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha – nová vodní linka (NVL) Praha
Nová vodní linka
Doplnění technologie a rekonstrukce úpravny vody Mostiště Velké Meziříčí
ÚV Mostiště
Jez Loket dolní – rekonstrukce jezu Loket
Pohled na jez Loket z dolní vody

Naše odbornost

Mezi hlavní oblasti odborných znalostí společnosti Sweco a.s. ve vodohospodářském sektoru v městských oblastech patří:

•    malé vodní nádrže a rybníky
•    kolektory, štoly, šachty a další podzemní objekty
•    čerpací stanice
•    trubní vedení a sítě, trubní mosty
•    vodojemy, nádrže, retenční nádrže
•    zařízení pro vodní rekreační sporty
•    modrozelená infrastruktura

Chcete se dozvědět více o našich službách v oboru vodní hospodářství?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.