0 z 0 pro ""

 

 

 

Městská vybavenost a infrastruktura

Pro současnou společnost je charakteristická rostoucí urbanizace. Proto je potřeba správně plánovat infrastrukturu v mnohem větší míře než dříve. Máme dlouhodobé a bohaté zkušenosti s obdobnými projekty jak velkého, tak i malého měřítka. Naši konzultanti se například angažují v oblasti projektování silnic a ulic, multifunkčních budov nebo podzemních inženýrských staveb, jako jsou kolektory a štoly.

Provádíme své zákazníky celým procesem výstavby od okamžiku určení stavebního záměru a zpracování studií proveditelnosti až po fázi plánování, projektování a dokončení dokumentace spojené s dokončením stavby.

Naše služby

Sweco a.s. poskytuje řadu služeb v oblasti městské infrastruktury od technických studií a studií proveditelnosti, přes všechny fáze projektování, autorského dozoru během výstavby, inženýrské činnosti zaměřené k získání potřebných povolení, až po dokumentaci skutečného provedení stavby.

Vybrané reference

Protipovodňové opatření na stokové síti v oblasti Karlína Praha
Vodní nádrž
Rekonstrukce vodojemu Korunní Praha
Hydropolis Korunní

Naše odbornost

Trubní a kabelová vedení

•    bezvýkopové technologie
•    provádění staveb v otevřeném výkopu

Podzemní stavby, kolektory inženýrských sítí

•    provádění staveb hornickým způsobem nebo v otevřených výkopech
•    vodojemy, nádrže, retenční nádrže

Komunikace

•    silnice v intravilánu
•    ulice a náměstí
•    městské pěší zóny

Přečtěte si více o našich službách v oboru silnic a komunikací

Občanská vybavenost

•    parky, sportoviště, občanská vybavenost
•    plavecké bazény, aquaparky

Polyfunkční objekty v městském prostředí

•    polyfunkční haly
•    garáže, parkovací domy, parkoviště
•    kancelářské budovy
•    další stavby občanské vybavenosti

Modrozelená infrastruktura

Přečtěte si více o našich službách v modrozelené infrastruktuře

Chcete se dozvědět více o našich službách v městské infrastruktuře?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.