0 z 0 pro ""

Městská vybavenost a infrastruktura

Angažujeme se mimo jiné v oblasti projektování silnic a ulic, multifunkčních budov nebo podzemních inženýrských staveb, jako jsou kolektory a štoly.

Pro současnou společnost je charakteristická rostoucí urbanizace. Proto je potřeba správně plánovat infrastrukturu v mnohem větší míře než dříve. Máme dlouhodobé a bohaté zkušenosti s obdobnými projekty jak velkého, tak i malého měřítka. Provádíme své zákazníky celým procesem výstavby od okamžiku určení stavebního záměru a zpracování studií proveditelnosti až po fázi plánování, projektování a dokončení dokumentace spojené s dokončením stavby.

Naše služby

Trubní a kabelová vedení

 • bezvýkopové technologie
 • provádění staveb v otevřeném výkopu

Podzemní stavby a kolektory inženýrských sítí

 • provádění staveb hornickým způsobem nebo v otevřených výkopech
 • vodojemy, nádrže, retenční nádrže

Komunikace

 • silnice v intravilánu
 • ulice a náměstí
 • městské pěší zóny

Přečtěte si více o našich službách v oboru silnic a komunikací

Polyfunkční objekty v městském prostředí

 • polyfunkční haly
 • garáže, parkovací domy, parkoviště
 • kancelářské budovy
 • další stavby občanské vybavenosti

Modrozelená infrastruktura

Přečtěte si více o našich službách v modrozelené infrastruktuře

Občanská vybavenost (zajišťujeme)

 • parky
 • sportoviště
 • plavecké bazény
 • aquaparky

Naše projekty v oblasti městské vybavenosti a infrastruktury

Protipovodňové opatření na stokové síti v oblasti Karlína Praha
Vodní nádrž
Rekonstrukce vodojemu Korunní Praha
Hydropolis Korunní

Chcete se dozvědět více o našich službách v městské infrastruktuře?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.