0 z 0 pro ""

 

 

 

Geologie a geotechnika

Obor geologie a geotechniky tvoří široké spektrum činností, ať už se jedná o průzkumy pro různé druhy staveb a všechny stupně projektové dokumentace, provádění výpočtů a návrhů způsobu zakládaní staveb, zajišťování skalních masívů až po návrh a provádění geotechnického monitoringu během stavebních prací. Geologický (hydrogeologický) průzkum a geotechnický návrh jsou obvykle součástí projektových prací pro inženýrské i pozemní stavby. Jejich kvalita má i přímý vliv na úroveň projektového řešení navrhovaných objektů.

Naše služby

•    inženýrsko-geologické průzkumy
•    inženýrsko-geologické posudky
•    GT a HG monitoring
•    statika geotechnických konstrukcí
•    výpočty stability svahu, zakládání staveb
•    rekultivace skládek

Chcete se dozvědět více o našich službách v oboru geologie a geotechnika?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.