0 z 0 pro ""

Architektura a urbanistické plánování

Navrhujeme projekty zaměřené na trvale udržitelný rozvoj a přispíváme tím k lepšímu životnímu prostředí. Nabízíme širokou škálu služeb včetně vizualizace a strategické analýzy.

 

Vytváříme projekty s architekturou pro dlouhodobou udržitelnost. Naše stavby respektují požadavky na nízkou spotřebu energií, cenu stavby, soulad s ekologickými zásadami a mnohé další. Kromě funkčnosti patří k prioritám projektů, které zahrnují nadzemní objekty, citlivé začlenění do okolního prostředí, respektování historického a urbanistického kontextu, zachování vegetačních prvků, ohleduplnost k lidem a k přírodě.

Naše rozsáhlá odbornost umožňuje mezidisciplinární koordinaci, která je klíčová pro dosažení úspěchu při řešení velkých a složitých úkolů.

Naše služby v oblasti architektury a urbanistického plánování

Architektura budov

 • návrh a plánování architektonických řešení pro nadzemní stavební objekty
 • zohlednění estetického aspektu u technických staveb bez opomíjení jejich primární funkce
 • pozornost k detailům v architektonickém provedení staveb

Pozemní stavitelství

Kromě typických objektů vodohospodářských staveb projektujeme jako jejich součást i objekty odlišného charakteru:

 • stavby pro bydlení
 • polyfunkční budovy
 • objekty občanské vybavenosti
 • průmyslové areály
 • edukační a prezentační objekty nebo areály

Přečtěte si více o našich službách v sekci Pozemní stavby a navrhování konstrukcí.

Územní plánování

 • rozvoj městského a venkovského prostředí
 • územní plánování s ohledem na společenské zájmy
 • urbanistické analýzy
 • plánování potřeb sídel a regionálních prostor

Problematiku územního plánování v intravilánech doplňují projekty pozemkových úprav v extravilánech – více informací v části Strategie v oblasti životního prostředí.

Naše projekty v oblasti architektury a urbanistického plánování

Rekonstrukce vodojemu Korunní Praha
Hydropolis Korunní
Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok Bílý Potok
Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok

Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti architektura a urbanistické plánování?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.