0 z 0 pro ""

 

 

 

Architektura a urbanistické plánování

Sweco a.s. vytváří projekty s architekturou pro dlouhodobě udržitelnou společnost a přispívá ke kvalitnímu prostředí. Služby společnosti rovněž zahrnují pokročilou vizualizaci a strategickou analýzu. Tato široká odbornost umožňuje interdisciplinární koordinaci a je životně důležitá k dosažení úspěchů při řešení velkých a složitých úkolů.

Sweco a.s. respektuje požadavky, které souvisejí s užitečností stavby, jako např. nízká spotřeba energie, cena stavby, soulad s ekologickými zásadami. K prioritám projektů, které zahrnují nadzemní objekty, patří citlivé začlenění do okolního prostředí, respektování historického a urbanistického kontextu, zachování vegetačních prvků, ohleduplnost k lidem a k přírodě.

Naše služby

Sweco a.s. poskytuje řadu služeb v oblasti architektury a urbanistického plánování, od studií proveditelnosti po objemové, zastavovací a architektonické studie, statické vizualizace i prezentace ve virtuální realitě.

Vybrané reference

Rekonstrukce vodojemu Korunní Praha
Hydropolis Korunní
Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok Bílý Potok
Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok

Naše odbornost

Architektura budov

Architektura je nedílnou součástí všech projektů, které obsahují nadzemní stavební objekty. I když u technických staveb je primární jejich funkce, ani vzhledová stránka (architektura) nesmí být opomíjena. Proto Sweco a.s. věnuje pozornost i architektonickému řešení staveb.

Pozemní stavitelství

Sweco a.s. kromě typických objektů vodohospodářských staveb projektuje jako jejich součást i objekty odlišného charakteru:

•    stavby pro bydlení
•    polyfunkční budovy
•    objekty občanské vybavenosti
•    průmyslové areály
•    edukační a prezentační objekty nebo areály

Přečtěte si více o našich službách v sekci Pozemní stavby a navrhování konstrukcí.

Územní plánování

Územní plánování je činnost rozvíjející městské a venkovské prostředí s ohledem na zájmy společnosti jako celku, potřeby sídel a regionů jako základních prostorových jednotek a s důrazem na dlouhodobé procesy v území. Územní plánování se řídí platnou legislativou a směřuje k racionálnímu využití území.

Sweco a.s. poskytuje služby týkající se územního plánování a urbanistických analýz.

Problematiku územního plánování v intravilánech doplňují projekty pozemkových úprav v extravilánech – více informací v části Strategie v oblasti životního prostředí.

Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti architektura a urbanistické plánování?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.