0 z 0 pro ""

 

 

 

Zvyšování bezpečnosti pozemních komunikací a management bezpečnosti

Základním požadavkem na stávající i nově navrhované komunikace a dopravní infrastrukturu je zajištění bezpečnosti provozu a zejména jejich uživatelů.

Bezpečnost dopravních staveb vyhodnocujeme a posuzujeme pomocí nástrojů managementu bezpečnosti, jako jsou audity, inspekce a rizikové analýzy, v rámci kterých jsou zkoumány jak prvky aktivní bezpečnosti, které vzniku dopravních nehod předcházejí, tak i prvky pasivní bezpečnosti, které následky vzniklých nehod zmírňují.

Naše služby

V oblasti zvyšování bezpečnosti pozemních komunikací a managementu bezpečnosti se podílíme na naplňování Evropských Direktiv o řízení bezpečnosti silničního provozu 2008/96/ES a 2019/1936 a také podporujeme naplňování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2021 – 2030.

V rámci auditorské činnosti bezpečnosti pozemních komunikací zajišťujeme:

•    provádění bezpečnostních auditů projektů silnic ve všech stupních dokumentace až po uvedení do provozu
•    provádění bezpečnostních inspekcí provozovaných silnic
•    provádění dopravních rizikových analýz velkých dopravních projektů včetně tunelových děl
•    vyhledávání nehodových lokalit a návrhy na odstranění bezpečnostních závad
•    hodnocení bezpečného přístupu do škol a návrhy na zvýšení bezpečnosti
•    posouzení bezpečnosti železničních přejezdů, posouzení podmínek a překážek v rozhledu
•    návrhy na zvýšení bezpečnosti na průtazích obcemi
•    posouzení podmínek pro zranitelné účastníky silničního provozu, návrhy na nízkonákladová opatření
•    preventivní a reaktivní opatření
•    expertíza na základě zahraničních zkušeností (PIARC, iRAP)

Naše odbornost

V oblasti bezpečnosti uživatelů dopravních staveb poskytujeme pro správce komunikací, odbory dopravy a místní samosprávy poradenství v následujících formách zpracování:

•    bezpečnostní audity projektů dle vyhlášky 317/2011
•    bezpečnostní inspekce vybraných komunikací (silnic, dálnic, průtahů obcemi, místních komunikací)
•    vyhledání rizikových lokalit (preventivní i reaktivní přístup) a návrhy na zvýšení bezpečnosti

•    technická podpora k žádostem na dotaci pro opatření pro zvýšení bezpečnosti
•    školení pracovníků v oblasti péče o bezpečnou pozemní komunikaci dle požadavků Evropských direktiv
•    návrhy na odstranění nebo ochranu pevných překážek
•    návrhy na zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů, školních dětí při přístupu ke škole

Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti bezpečnosti pozemních komunikací?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.