0 z 0 pro ""

 

 

 

Železniční stavitelství

Železnice jsou důležitou součástí udržitelné dopravní infrastruktury. Sweco zaujímá přední místo v severní Evropě v oblasti kolejové a železniční dopravy. Společnost Sweco se zaměřuje na vytváření udržitelných, bezpečných a efektivních dopravních řešení jako součásti společnosti budoucnosti.

Ve Sweco a.s. nabízíme poradenské služby v oblasti geometrické polohy koleje. Naší výhodou je, že můžeme čerpat z širší škály služeb v oblasti železničně-technického poradenství poskytované kolegy z jiných společností v rámci skupiny Sweco.

Naše služby

Sweco a.s. nabízí služby při návrhu geometrické polohy koleje, a to od studií technické proveditelnosti, všech fází návrhu, dokumentaci pro získání stavebního povolení až po dokumentaci skutečného provedení stavby. Naši kolegové z dalších společností Sweco poskytují také komplexní služby v dalších oblastech železničního stavitelství.

Vybrané reference

Rozmístění balíz pro evropský systém řízení železniční dopravy, Hässleholm Hässleholm, Švédsko
Rozmístění balíz pro ERTMS

Naše odbornost

Geometrie železniční trati

Sweco a.s. se specializuje na návrh geometrie koleje podle stávajícího stavu, požadavků správce infrastruktury (skladba dopravy, rychlost, zatížení, kapacita atd.) a životního prostředí.

Další odborné oblasti v rámci společnosti Sweco

Odborníci z dalších společností Sweco využívají své hluboké technické znalosti při zpracování studií, návrhů a plánů nových tratí a železnic až po provoz a údržbu těch, které již existují.

Mezi příklady odborných oblastí patří:

•    kolej
•    bezpečnost na železnici
•    trakční vedení
•    signalizace a zabezpečovací zařízení
•    telekomunikace
•    provoz a údržba
•    stanice a nástupiště

Chcete se dozvědět více o našich službách v oboru železničního stavitelství?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.