0 z 0 pro ""

 

 

 

Pozemní komunikace

Obor pozemních komunikací tvoří široké spektrum dopravní infrastruktury, ať už se jedná o místní komunikace zajišťující mobilitu na území měst a obcí nebo silnice umožňující dopravu mezi těmito sídelními útvary či dálnice určené pro dopravu dálkovou.

Mimo komunikace pro silniční dopravu také poskytujeme řešení pro hromadnou dopravu, dopravu v klidu, infrastrukturu pro cyklistickou a pěší dopravu a řešení veřejných prostranství.

Naše služby

Sweco Hydroprojekt poskytuje v oblasti pozemních komunikací veškeré projekční a poradenské služby od projektové přípravy jako je zpracování studií, zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších navazujících stupňů projektových dokumentací, přes bezpečnostní audity a inspekce, až po autorské dozory dopravních staveb.

Vybrané reference

Nová okružní křižovatka v Humpolci Humpolec
Okružní křižovatka
II/602 Pelhřimov – hranice kraje, 8. a 9. stavba Pelhřimov – Jihlava
Modernizace komunikace Pelhřimov

Naše odbornost

Silnice a dálnice

•    rekonstrukce a modernizace extravilánových úseků
•    obchvaty a průtahy měst a obcí

Místní komunikace

•    úpravy uličního prostoru
•    zklidnění dopravy
•    obytné zóny
•    bezbariérové úpravy a úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Okružní křižovatky

•    úpravy a rekonstrukce stávajících průsečných, stykových aj. křižovatek na křižovatky okružní
•    novostavby

Odstavné a parkovací plochy

•    novostavby
•    rekonstrukce stávajících odstavných/parkovacích ploch
•    parkovací domy

Autobusové terminály a stavební úpravy pro autobusovou dopravu

•    novostavby a rekonstrukce autobusových a přestupních terminálů pro hromadnou dopravu
•    autobusové zastávky v rámci návrhu komunikací

Revitalizace veřejných prostranství

•    komplexní řešení stávajících náměstí a jiných veřejných ploch

Účelové komunikace

•    polní, lesní a příjezdové cesty

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

•    cyklostezky, cyklotrasy a další řešení pro cyklistickou dopravu

Dopravně-inženýrská opatření

•    dopravně-inženýrská opatření pro projektovou přípravu a realizaci staveb

Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti pozemních komunikací?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.