0 z 0 pro ""

Mostní stavby, podzemní stavby a kaverny

Projektujeme několik typy mostů a propustek pro různé účely. Zároveň se věnujeme i podzemním stavbám jako jsou stoky, podzemní kaverny, štoly nebo kolektory inženýrských sítí.

Naše služby

Podzemní stavby a kaverny

  • ražené stoky nebo rekonstruované hornickým způsobem
  • podzemní kaverny pro umístění čistíren odpadních vod, čerpacích stanic nebo úpraven vod
  • štoly pro umístění různých trubních a kabelových vedení
  • kolektory inženýrských sítí

Mostní stavby

  • silniční mosty
  • akvadukty
  • potrubní mosty
  • propustky

Naše projekty v oboru mostních a podzemních staveb

Protipovodňové opatření na stokové síti v oblasti Karlína Praha
Vodní nádrž