0 z 0 pro ""

 

 

 

Inženýrské stavby pro letiště

Sweco a.s. disponuje odborníky, kteří mají zkušenosti s projektovou a konzultační činností na letištích.

Nabízíme především služby ve vodním hospodářství, které zahrnují kanalizaci a odvodnění, čistění odpadních vod, zásobování vodou a hydrotechniku. Současně nabízíme služby v oblasti projektování dopravních a ostatních inženýrských staveb a v oblasti pozemního stavitelství.

Všechny naše projekty umíme zpracovat pomocí technologie 3D/BIM.

Naše služby

Specialisté z našeho Centra technické normalizace se podílejí na zpracování norem z oboru vodního hospodářství, odpadového hospodářství a kvality půdy.

Naše odbornost

Naši experti nabízejí služby v těchto odvětvích:

•    generely odvodnění letištních ploch a budov
•    generely zásobování vodou letištní infrastruktury
•    studie odtokových poměrů
•    projektové dokumentace čistíren kontaminovaných srážkových vod a odpadních splaškových vod
•    projektové dokumentace pro odkanalizování letištních ploch
•    projektové dokumentace dopravních a inženýrských staveb

Chcete se dozvědět více o našich službách?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.