0 z 0 pro ""

 

 

 

Hydroinformatika & vývoj SW

Využívání specializovaných vodohospodářských simulačních modelů a nástrojů hydroinformatiky se stalo nedílnou součástí konzultační a projektové činnosti. Hydroinformatika poskytuje konzultantům a projektantům nástroje informačních technologií k řešení složitějších vodohospodářských úloh jako příprava hydraulických a hydrologických modelů pro účely různorodých vodohospodářských projektů, generelů, vodovodních systémů, odkanalizování, odvodnění, protipovodňovou ochranu a mnoho dalších vodohospodářských oblastí.

Sweco a.s. zaměstnává velmi zkušené specialisty pro hydroinformatiku s mnoholetými zkušenostmi v analýze hydrologických a hydraulických systémů. Naši experti mimo jiné vyvíjejí i specializovaný software pro vodní hospodářství, například náš balík programů WINPLAN, obsahující první programy pro návrh vodovodních a kanalizačních systémů vyvinuté v českém jazyce pro operační systém Windows.

Naše služby

Společnost Sweco a.s. poskytuje širokou škálu konzultačních služeb v hydroinformatice za účelem podpory všech projekčních fází od studií proveditelnosti, generelů, přes různé stupně projektové dokumentace až po vyhodnocení/analýzu stávajících vodohospodářských systémů včetně poskytování provozních doporučení a řešení.

Vybrané reference

Generel odvodnění hl. m. Prahy Hlavní město Praha
Náměstí v Praze
Modernizace systému zásobování pitnou vodou a kanalizační sítě města Petropavlovsk Petropavlovsk, Kazachstán
Zásobování pitnou vodou a kanalizace v Petropavlovsku

Naše odbornost

Výpočetní hydraulika

Pro podporu projekčních a ostatních konzultačních služeb využívá Sweco a.s. nejen osvědčené specializované komerční programy sloužící k hydraulickým výpočtům, ale také vlastní nástroje vyvíjené za účelem poskytování co nejpřesnějších řešení. V případě potřeby jsou tyto nástroje kompilovány do formy (hydraulického) softwaru dodávaného klientovi v rámci rozšířených výstupů projektu.

Hydraulické výpočty objektů

Definice jednotlivých objektů vodovodních, kanalizačních a říčních systémů (např. čerpací stanice, odlehčovací komory) je v rámci matematických modelů většinou podstatným způsobem zjednodušena. Z toho důvodu Sweco a.s. provádí vyhodnocení funkce jejich hydraulického chování jako velmi důležitou součást celého vyhodnocení funkce příslušného vodohospodářského systému.

Matematické modelování

Sweco a.s. nabízí kompletní servis v oboru hydroinformatiky včetně matematického modelování, které mimo jiné zahrnuje:

•    simulace srážkoodtokového procesu
•    hydrodynamická simulace průtoku ve vodovodních a kanalizačních potrubích a otevřených korytech
•    protipovodňové studie v otevřené a zastavěné krajině

Speciální GIS

Sweco a.s. poskytuje specializované vodohospodářské služby navázané na GIS včetně tvorby webových a desktopových aplikací.

Více o tématu našich GIS služeb zde 

Digitální generely

Hydroinformatika je schopna poskytnout inženýrům a projektantům nástroje informačních technologií pro návrhy a posouzení velmi komplexních vodohospodářských systémů. Zpracování digitálních generelů vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských systémů je jednou z oblastí, kde se hydroinformatika stala prakticky nenahraditelnou.

Vývoj software

Sweco a.s. vyvíjí vlastní vodohospodářský software podporující inženýrské a projekční služby. Například některé moduly programového balíku WINPLAN významně zvyšují efektivitu celého projekčního procesu, zatímco jiné, například HYDRONet, mohou být využity nejen pro účely návrhu, ale i analýz a tvorby finální dokumentace velkými konzultačními společnostmi, menšími firmami i samostatnými projektanty.

Více o tématu WINPLAN na odkazu www.winplan.cz

Chcete se dozvědět více o našich službách v oboru hydroinformatika a vývoj software?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.