0 z 0 pro ""

BIM

BIM (Building Information Modelling) se ve stavebnictví používá již několik let. Pokud je podpořen odborným poradenstvím v oblasti BIM, umožňuje virtuální vizualizaci a sdílení informací z jediného bodu pravdy ve vhodnou dobu, což usnadňuje rozhodování a zlepšuje zapojení do celého projektu.

Naši odborní konzultanti BIM s vámi budou spolupracovat, aby pochopili vaše potřeby a rizika. Poté využijeme naše praktické zkušenosti k tomu, abychom sladili pracovní postupy, dokumentaci a nástroje potřebné ke snížení vašich rizik, minimalizaci plýtvání, zavedení metod spolupráce a umožnění inteligentní realizace projektu, která bude přizpůsobena konkrétně vašim potřebám.

Služby integrovaného projektování BIM (3D modelování) tvoří ústřední součást širšího přechodu na digitální inženýrství a spolupráci ve všech odvětvích stavebnictví a představují také kodifikovanou metodu realizace projektů ve všech stavebních objektech v souladu s mezinárodně uznávanými standardy.

Naši konzultanti BIM hrají ústřední roli v našem cíli proměňovat společnost k lepšímu prostřednictvím neustálého zlepšování odvětví. Díky spolupráci a multidisciplinárním poznatkům jsme schopni přidat vašemu projektu hodnotu od konceptu až po dokončení a umožnit vám, abyste se aktivně podíleli na jeho tvorbě.

Co je to BIM?

BIM je zkratka pro informační modelování budov, ačkoli písmeno „M“ ve zkratce BIM často znamená také „management“, protože podstatou BIM je správa informací v průběhu celého životního cyklu stavby klienta.

Ve zkratce je BIM proces definování, vytváření a poskytování strukturovaných dat a dokumentů, které se používají k navrhování, vytváření a provozování jakékoli stavby – to vše v centralizovaném, přístupném formátu, který vytváří jedinou neměnnou pravdu pro všechny účastníky projektu.

Modely BIM také umožňují zúčastněným stranám zajistit, aby správné informace byly k dispozici správné osobě ve správný čas a ve správném formátu v rámci celého životního cyklu všech typů aktiv v zastavěném prostředí.

Výhody BIM

 • Strukturované informace
  Informace jsou dostupné správným lidem ve správný čas, což pomáhá správnému rozhodování během projektu.
 • Zdraví a bezpečnost
  Použití vizualizace 4D sekvencí při plánování logistiky na staveništi může pomoci zmírnit rizika na staveništi nebo se jim úplně vyhnout. BIM může zlepšit zvýraznění nebezpečí během instruktáží na začátku směny na staveništi.
 • Efektivita nákladů
  BIM umožňuje pragmatický pohled na výdaje a jejich analýzu. Používání 3D modelů BIM k zajištění toho, aby byly při předání majetku k dispozici správné informace pro jeho efektivní provoz, má pro efektivní správu nákladů na majetek zásadní význam. Počáteční výdaje ve fázi návrhu mohou být kompenzovány efektivitou, kterou přináší práce v BIM.

 • Digitalizace
  Digitální informace nám umožňují zlepšit způsob, jakým v současné době spolupracujeme na projektech, a zlepšit to, co poskytujeme klientům. Vytváří také možnosti nabízet nové služby prostřednictvím inovativních způsobů práce.
 • Spolupráce
  Sdílení strukturovaných informací umožňuje projektovému týmu lépe komunikovat, efektivněji spolupracovat a přijímat informovanější rozhodnutí.
 • Koordinace
  Schopnost vizualizovat prvky návrhu modelu již v rané fázi vede k lepší koordinaci. Často využívaným nástrojem je „detekce kolizí“, který pomáhá koordinátorům BIM sladit návrhové a stavební prvky, aby upozornili na případné nákladné problémy s koordinací a vyřešili je ještě před zahájením projektu na stavbě.

 • Snížení rizika projektů
  Schopnost vizualizovat správné informace v raných fázích projektu umožňuje projektovému týmu porozumět návrhovým a konstrukčním potřebám projektu a upozornit na případné problémy a vyřešit je dříve, než se projekt dostane na stavbu.
 • Efektivita plánu
  Schopnost koordinovat informační výstupy v rané fázi vede k lepšímu plánování/posloupnosti projektového plánu.
 • Budování mimo staveniště
  Díky spolupráci může projektový tým vytvářet řešení, která usnadňují použití prefabrikace. Díky tomu lze prvky vyrábět mimo staveniště v kontrolovaném prostředí, což vede ke snížení plýtvání materiálem a pracovní síly a ke zvýšení efektivity a kvality.

Využití BIM zvyšuje transparentnost činností a výměny informací v celém pracovním postupu projektu, a to díky přístupu ke společnému datovému prostředí, které je v souladu s revizním cyklem ISO 19650.

Naše služby v oblasti BIM

Management informací

 • zpracování BIM projektu pro všechny stupně projektové dokumentace
 • konzultační činnost pro vypracování zadávacích dokumentací
  • pro všechny stupně projektové dokumentace
  • pro celý životní cyklus projektu
  • pro různá využití
 • konzultační činnost při implementaci BIM
 • plán realizace BIM (BEP)
 • matice zodpovědnosti

Koordinace v BIM

 • správa celkového koordinačního modelu
 • vizuální a softwarová kontrola kolizí včetně tvorby výpisu kolizí

Společné datové prostředí (CDE)

 • konzultační činnost při implementaci CDE
 • návrh a správa projektového CDE
 • návrh a nastavení workflow v prostředí CDE

Doplňkové služby

 • prezentace ve virtuální realitě
 • pasport stávajících objektů včetně laserscanu
 • validace dat obsažených v informačním modelu (BIM)
 • zkušenosti s využitím informačního modelu pro výpočet uhlíkové stopy
 • zkušenosti se zpracováním paperless projektů

Ukázka technologie BIM v praxi