0 z 0 pro ""

 

 

 

BIM – Společnost 4.0

Nové technologie ve světě se rychle rozvíjí a digitální informace a procesy s tím spojené jsou čím dál důležitější. Pro tento proces se začal užívat název „Společnost 4.0“ či čtvrtá průmyslová revoluce. Je to označení pro současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby. Jednou z hlavních myšlenek je, že pomocí moderních metod a nástrojů by mělo dojít k úsporám času a peněz a zvýšení flexibility firem. V rámci stavebního odvětví (Stavebnictví 4.0) je významnou součástí tohoto procesu zavedení informačního modelu budovy (BIM).

BIM ve Sweco a.s.

Ve Sweco a.s. jsme připraveni řešit projekty v BIM pro všechny stupně projektové dokumentace. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému projektu a snaha přizpůsobit zvyklosti tvorby informačního modelu potřebám zadavatele. Při tvorbě BIM se zaměřujeme i na další fáze cyklu projektů a staveb, to znamená na realizaci (výstavbu) a provoz (facility management, asset management), kdy poskytujeme odborné poradenství a navrhujeme vhodná řešení, včetně datové integrace se stávajícími systémy.

BIM nevnímáme pouze jako záležitost technologie a technologického rozvoje, ale jako základ nových pracovních postupů a podporu změny přístupu k jednotlivým projektům. BIM pro nás není jen odbornou oblastí pro pár specialistů, ale nejpřirozenější způsob práce všech zúčastněných na projektu.

S BIM můžeme společně navrhovat řešení tak, abychom dosáhli dobrého konečného výsledku bez nákladných změn v závěrečné fázi.

Vybrané reference

Rekreační přístav Veselí nad Moravou Veselí nad Moravou
Rekreační přístav

Naše odbornost

BIM projekty

Projektanti společnosti Sweco a.s. využívají v maximální možné míře BIM v průběhu všech procesů spojených s projekční činností. Již v raných fázích projektů můžeme zadáním správných informací do našich 3D modelů vytvořit v maximální přesné míře výpočty investičních nákladů, které lze dále snadno aktualizovat v průběhu celého projektu. S pomocí modelu BIM můžeme mimo jiné automatizovat multidisciplinární kontrolu koordinace, která minimalizuje možné chyby a přispívá k zajištění kvality finálního návrhu.

Informační model v kombinaci s CDE (společné datové prostředí) mimo jiné zjednodušuje i porozumění a transparentnost projektu pro vás jako zákazníka i pro ostatní zúčastněné strany.

Práce na informačním modelu nekončí projekcí, ale model je využíván v průběhu výstavby, a po vytvoření modelu skutečného provedení stavby je tento informační model přenesen do fáze správy. Data obsažená v jednotlivých prvcích modelu poté slouží jako základ pro správu a údržbu objektu po celou dobu životnosti, včetně případných rekonstrukcí.

BIM pasport

Nabízíme převedení stávajících objektů na informační model. V případě BIM pasportu objektu či projektu rekonstrukce stávajících objektů nevycházíme jen ze stávající dokumentace či geodetického zaměření, ale využíváme v maximální možné míře i moderní technologie jako je např. laserscan, využití podkladů GIS, apod.

Konzultační činnost

Konzultanti společnosti Sweco a.s. vám pomohou zefektivnit správu dat během celého životního cyklu budovy (od návrhu přes údržbu, rekonstrukce až po demolici). Základním cílem našich konzultantů je pomoci identifikovat výhody, které může BIM ve vašem konkrétním případě přinést a navrhnout postupy, kterými se mohou zapracovat.

Chcete se dozvědět více o našich službách spojených s BIM?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.