Mladá Boleslav ČOV I - intenzifikace

Prospěšný projekt. Komplexní rekonstrukce čistírny odpadních vod vyvolaná zpřísněnými požadavky na ochranu a zlepšení životního prostředí na Mladoboleslavsku v souladu se směrnicí 91/271/EHS. Projekt byl realizován za podpory Fondu soudržnosti EU. Projekt zvítězil v soutěži „Vodohospodářská stavba roku 2009“ v kategorii I – podkategorie staveb nad 50 mil. Kč. Majitelem objektu je společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Záměr celkové rekonstrukce čistírny odpadních vod prošel několika dílčími úpravami, přičemž jeho nejradikálnější změny byly provedeny v souvislosti se splněním limitů a podmínek pro čištění městských odpadních vod. Nejvýznamnějším objektem rekonstruované čistírny je nová biologická linka a dále rekonstrukce kalového a plynového hospodářství. Celkové investiční náklady rekonstrukce činily 300 mil. Kč.

Společnost skupiny Sweco HYDROPROJEKT CZ se kromě zpracování projektové dokumentace účastnila i průzkumu stavu stávajících konstrukcí, přípravy sanací a dalších nezbytných opatření. Stavba byla uvedena do provozu v roce 2010.

Při realizaci byl velký důraz kladen na kvalitu provedení. Právě komise soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2009“ ocenila volbu výrazových prvků. Projektant se inspiroval dominantní provozní budovou nezvyklého kruhového půdorysu a využil pro založení nového objektu kalového hospodářství stávající kruhovou nádrž. To ještě více podtrhuje celkový výraz areálu s minimem pravých úhlů. Výsledný dojem umocňuje i použití několika základních materiálů a barev, zejména tmavě červené a žluté.