Inženýrské stavby

V současné společnosti, která je charakteristická rostoucí urbanizací, je potřeba dobře plánované infrastruktury větší než kdy dříve. Společnost Sweco poskytuje stavebně inženýrské služby od počátku dvacátého století a má také dlouhé a bohaté zkušenosti s projekty velkého i malého měřítka. Naši konzultanti jsou aktivní například v oblasti projektování silnic a ulic, konstrukce přehrad, rozvoje hydroenergetiky a simulace průchodu velkých vod a povodní. Společnost Sweco je přirozeným partnerem v průběhu celého procesu stavby od okamžiku určení stavebního záměru a zpracování studií proveditelnosti až po fázi projektování, plánování a dokončení stavební dokumentace.

 • Stavby pro vodní hospodářství
 • Stavby pro infrastrukturu
 • Geologie, Geotechnika

Stavby pro vodní hospodářství

Přehrady a vodní nádrže

Hráze a suché poldry

Malé vodní nádrže a rybníky

Pevné a pohyblivé jezy

Plavební komory, zdvihadla, kanály, přístavy a překladiště, zařízení na řekách

Úpravy splavnosti toků, umělé kanály, plavební cesty

Tunely a podzemní objekty

Čerpací stanice

Areály úpraven vody

Areály čistíren odpadních vod

Trubní vedení a sítě

Vodojemy, nádrže

Sanace a opravy existujících vodohospodářských děl

/siteassets/images/services/infrastructure_570-380.jpg

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy