Inženýrské stavby

V současné společnosti, která je charakteristická rostoucí urbanizací, je potřeba dobře plánované infrastruktury větší než kdy dříve. Společnost Sweco poskytuje stavebně inženýrské služby od počátku dvacátého století a má také dlouhé a bohaté zkušenosti s projekty velkého i malého měřítka. Naši konzultanti jsou aktivní například v oblasti projektování silnic a ulic, konstrukce přehrad, rozvoje hydroenergetiky a simulace průchodu velkých vod a povodní. Společnost Sweco je přirozeným partnerem v průběhu celého procesu stavby od okamžiku určení stavebního záměru a zpracování studií proveditelnosti až po fázi projektování, plánování a dokončení stavební dokumentace.

 • Stavby pro vodní hospodářství
 • Stavby pro infrastrukturu
 • Geologie, Geotechnika

Geologie, Geotechnika

Speciální zemní konstrukce - tato kategorie zahrnuje vysoké zemní konstrukce určené pro jiné účely, než pro nadržování vody. Jsou to hráze obklopující úložiště pevných odpadů, popílků a kalů, jejichž navrhování a výstavba často přináší nejobtížnější inženýrské úkoly. Výška zemních konstrukcí dosahuje až 40 m.

Naše stěžejní služby v této oblasti:

- Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy

- Inženýrsko-geologické a hydrogeologické posudky

/siteassets/images/services/infrastructure_570-380.jpg

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy