Stavby pro průmysl

Společnost Sweco nabízí přizpůsobená komplexní řešení všech druhů technických investic v průmyslovém sektoru. Naše služby technologického inženýrství zvyšují konkurenceschopnost našich klientů a podporují jejich základní provozní procesy. Klíčovým faktorem úspěchu je podrobný dialog o podnikání klienta. Naši technici se účastní investičních projektů ve výrobních procesech, výrobě energie, těžařství, průmyslu a v námořním odvětví. Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnuje vše od konzultačních inženýrských služeb až po plánování a design a řízení projektů.

 • Čistírny odpadních vod
 • Úpravny vody
 • Průmyslové zóny a areály
 • Povodňová ochrana průmyslových areálů

Čistírny odpadních vod

Jedním z dominantních oborů činnosti Sweco Hydroprojekt je řešení problematiky odvádění a čištění odpadních vod. Kromě velkých komunálních čistíren odpadních vod se Sweco Hydroprojekt zabývá návrhem speciálních technologií pro čistírny průmyslových odpadních vod vhodných pro různé velikosti všech typů průmyslových provozů. Používá specifické a moderní technologie úpravy a čištění vod například pro provozy zpracování ropy, papírny, celulózky, elektrárny a teplárny, ocelárny a železárny, chemický a potravinářský průmysl. Zabývá se rovněž recyklováním průmyslové odpadní vody k jejímu opětovnému využití jako procesní vody. Součástí projektů jsou také technologie pro konečné zneškodnění produkovaných kalů.

Naše stěžejní služby v této oblasti:

- zpracování všech stupňů projektové dokumentace pro realizaci čistíren odpadních vod včetně kanalizačních sběračů
- zpracování dokumentace posouzení vlivu stavby na životní prostředí
- zpracování provozních řádů
- pomoc při uvádění do provozu a řízení a vyhodnocení zkušebního provozu
- posouzení stávajících čistíren odpadních vod

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy