Stavby pro energetiku

Komplexní odbornost společnosti Sweco v oblasti služeb souvisejících s rozvodem energií pokrývá všechna stádia energetického dodavatelského řetězce - počínaje výrobou až po distribuci a spotřebu. Cílem je pomoci našim klientům vyvíjet bezpečné, hospodárné a ekologicky udržitelné dodávky energie. Společnost Sweco je průkopníkem inovativních řešení, která omezují používání fosilních paliv. Poskytujeme také řešení, která rozvíjejí a zdokonalují tradiční typy energetických zařízení.

 • Technologické vody pro tepelné a jaderné elektrárny
 • Využití bioplynu z kalového hospodářství ČOV
 • Čištění odpadních vod z energetických provozů
 • Hydroenergetika

Využití bioplynu z kalového hospodářství ČOV

Stabilizace kalů na ČOV nad 30 000 EO se provádí nejčastěji jejich anerobní stabilizací z produkcí bioplynu. Výhodou tohoto řešení je přeměna energie obsažené v kalu do bioplynu, který je snadno využitelný. Produkovaný bioplyn se nejčastěji spaluje v kogeneračních jednotkách s výrobou tepelné a elektrické energie. Bioplyn patří mezi obnovitelné zdroje energie. Jedná se o jeden ze způsobů snížení uhlíkové stopy. I tímto způsobem Sweco Hydroprojekt přispívá k udržitelnému rozvoji.

Naše stěžejní služby v této oblasti:

- Stanovení produkce kalů

- Dimenzování anaerobních reaktorů

- Výpočet produkce bioplynu

- Návrh intenzifikace produkce bioplynu pomocí zpracování dalších biologicky rozložitelných odpadů

- Stanovení procenta soběstačnosti ČOV v spotřebě elektrické energie včetně návrhů možnosti jeho zvýšení

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy