Stavby pro energetiku

Komplexní odbornost společnosti Sweco v oblasti služeb souvisejících s rozvodem energií pokrývá všechna stádia energetického dodavatelského řetězce - počínaje výrobou až po distribuci a spotřebu. Cílem je pomoci našim klientům vyvíjet bezpečné, hospodárné a ekologicky udržitelné dodávky energie. Společnost Sweco je průkopníkem inovativních řešení, která omezují používání fosilních paliv. Poskytujeme také řešení, která rozvíjejí a zdokonalují tradiční typy energetických zařízení.

 • Technologické vody pro tepelné a jaderné elektrárny
 • Využití bioplynu z kalového hospodářství ČOV
 • Čištění odpadních vod z energetických provozů
 • Hydroenergetika

Technologické vody pro tepelné a jaderné elektrárny

Energetika v posledních letech zaznamenává veliký rozmach, ať už se jedná o výstavby nových plynových elektráren, ale hlavně o modernizace stávajících tepelných a atomových elektráren.

Sweco Hydroprojekt navazuje na úspěšné projekty z minulosti, jako je kompletní projekt vodního hospodářství pro Jadernou elektrárnu Temelín, a zabývá se problematikou chemické úpravy vody, úpravy turbinového kondenzátu a úpravy přídavné chladicí vody pro elektrárny.

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy