Stavby pro energetiku

Komplexní odbornost společnosti Sweco v oblasti služeb souvisejících s rozvodem energií pokrývá všechna stádia energetického dodavatelského řetězce - počínaje výrobou až po distribuci a spotřebu. Cílem je pomoci našim klientům vyvíjet bezpečné, hospodárné a ekologicky udržitelné dodávky energie. Společnost Sweco je průkopníkem inovativních řešení, která omezují používání fosilních paliv. Poskytujeme také řešení, která rozvíjejí a zdokonalují tradiční typy energetických zařízení.

  • Technologické vody pro tepelné a jaderné elektrárny
  • Využití bioplynu z kalového hospodářství ČOV
  • Čištění odpadních vod z energetických provozů
  • Hydroenergetika

Čištění odpadních vod z energetických provozů

Energetické provozy vykazují různý stupeň zaokruhování odpadních vod. Hlavním problémem je obvykle jejich solnost, dále obsah nerozpuštěných látek a látek ropného charakteru. Optimalizací vodních okruhů energetických provozů dosahujeme snížení množství vody připouštěné do cirkulačních okruhů energetických provozů, což přináší efekt ve snížení potřebného množství vody na doplnění vodních okruhů, a tím dochází k snížení nákladů na úpravu doplňkové vody. Při návrhu řešení Sweco Hydroprojekt využívá nejnovějších poznatků a BAT technologií v daném oboru.

Naše stěžejní služby v této oblasti:

- Optimalizace zapojení cirkulačních okruhů

- Návrh technologie čištění vod cirkulačních okruhů