Řízení projektů

Je-li třeba zajistit hladký průběh komplikovaných projektů od začátku až do konce, je velmi důležitá komunikace a odborné vedení. Vedoucí projektů ve společnosti Sweco nabízejí kvalifikované služby řízení a správy projektů a vedou projekty s velkými nároky na týmovou práci a vysokým zaměřením na výsledky. Tyto služby jsou poskytovány v projektech všech typů, primárně ve stavebním sektoru a v sektoru nemovitostí. Nabídka služeb rovněž zahrnuje strategické poradenství, správu zařízení, analýzy rizik a řízení výkonů.

 • Autorský dozor
 • Podpora provozu
 • Inženýrská činnost
 • Správce stavby (dozor)

Správce stavby (dozor)

Sweco Hydroprojekt se kromě dalšího zabývá i poskytováním služeb správce stavby. Jedná se o činnosti, které zabezpečují řádné a efektivní provádění stavebních prací při realizaci stavby jejich kontrolou z hlediska stavebníka (objednatele stavby - investora). Činnosti správce stavby jsou obvykle prováděny podle zásad, vycházejících z tzv. Obchodních podmínek pro stavební a inženýrské práce staveb, které vydává Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), a které jsou akceptovány ve většině zemí celého světa, jakož i důležitými mezinárodními organizacemi (EBRD, atd.) včetně relevantních orgánů Evropské unie. Tyto obchodní podmínky určují vztah mezi objednatelem (Client), zhotovitelem stavby (Contractor) a správcem stavby (Engineer), jejich práva a povinnosti.

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy