Řízení projektů

Je-li třeba zajistit hladký průběh komplikovaných projektů od začátku až do konce, je velmi důležitá komunikace a odborné vedení. Vedoucí projektů ve společnosti Sweco nabízejí kvalifikované služby řízení a správy projektů a vedou projekty s velkými nároky na týmovou práci a vysokým zaměřením na výsledky. Tyto služby jsou poskytovány v projektech všech typů, primárně ve stavebním sektoru a v sektoru nemovitostí. Nabídka služeb rovněž zahrnuje strategické poradenství, správu zařízení, analýzy rizik a řízení výkonů.

 • Autorský dozor
 • Podpora provozu
 • Inženýrská činnost
 • Správce stavby (dozor)

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost je souhrn opatření a činností vedoucích k zabezpečení možnosti realizace staveb, jejich rekonstrukcí apod. v rozsahu daném stavebním zákonem. Zabezpečování inženýrské činnosti lze rozdělit na několik dílčích etap dle požadavků zákazníka. V první etapě v obstarávání vstupních podkladů, objasnění základních cílů investora-stavebníka. Upřesnění místa výběru staveniště na základě znalostí z výpisů z katastru nemovitostí. Projednání zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas s příslušnými orgány a organizacemi s cílem zabezpečení rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, nebo změně stavby apod. V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme rovněž povolení k odstraňování staveb. Na základě výsledků projednání dokumentace je dokumentace upravena tak, aby odpovídala všem požadavkům plynoucích ze stanovisek orgánů a organizací, zejména z hlediska vlivu stavby na ochranu zdraví osob a životního prostředí. Projednávání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem zahájení stavebního řízení a vydání stavebního povolení.

Naše stěžejní služby v této oblasti:

- Inženýrská činnost ve fázi územního řízení

- Inženýrská činnost ve fázi stavebního řízení

- Inženýrská činnost ve fázi provádění stavby

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy