Řízení projektů

Je-li třeba zajistit hladký průběh komplikovaných projektů od začátku až do konce, je velmi důležitá komunikace a odborné vedení. Vedoucí projektů ve společnosti Sweco nabízejí kvalifikované služby řízení a správy projektů a vedou projekty s velkými nároky na týmovou práci a vysokým zaměřením na výsledky. Tyto služby jsou poskytovány v projektech všech typů, primárně ve stavebním sektoru a v sektoru nemovitostí. Nabídka služeb rovněž zahrnuje strategické poradenství, správu zařízení, analýzy rizik a řízení výkonů.

 • Autorský dozor
 • Podpora provozu
 • Inženýrská činnost
 • Správce stavby (dozor)

Autorský dozor

Sweco Hydroprojekt vykonává v souladu s ustanoveními stavebního zákona činnost autorského dozoru, tj. dozorčí činnost nad uskutečněním (realizací) díla. Cestou autorského dozoru se ověřuje soulad prováděné stavby nebo její změny s dokumentací (DPS, příp. TDW) v průběhu výstavby, případně zkušebního provozu.

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy