Geografické IS, Hydroinformatika

V rámci GIS společnost Sweco spojuje různé druhy informací s přiřazenou polohou na mapovém podkladu. Investice do geografického IT může přispět podstatnými finančními zisky i ekologickými výhodami. Oblasti využití jsou velmi četné a mohou zahrnovat vše od podpory a zvyšování efektivity v sektoru dopravy a ve studiu potřeb veřejné dopravy v určité oblasti až po plánování kácení lesů a mapování vodovodních a kanalizačních potrubí. Konzultanti společnosti Sweco zaměření na geografický IT jsou aktivní hlavně v oblastech energetiky, infrastruktury, veřejného prostředí, lesnictví a dopravy.

 • Vývoj SW
 • Hydroinformatika
 • GIS, BIM
 • WINPlan

Hydroinformatika

Hydroinformatika poskytuje konzultantům a projektantům nástroje informačních technologií k řešení složitějších vodohospodářských úloh.

Využití hydroinformatiky se ve Sweco Hydroprojekt promítlo zejména do:

• Využití simulačních modelů - jde například o tvorbu vodohospodářských simulačních modelů při zpracování generelů zásobování pitnou vodou, generelů kanalizace a odvodnění, ochraně před povodněmi a v řadě dalších úloh.

• Konzultační činnosti - kvalitní konzultační činnost se již bez využití nástrojů hydroinformatiky neobejde. Nároky na rozsah a detailní zpracování vyžadují nasazení hydroinformatických nástrojů. Kromě toho jsou využívány při konzultační a projektové činnosti programy systému WINPlan

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy