Geografické IS, Hydroinformatika

V rámci GIS společnost Sweco spojuje různé druhy informací s přiřazenou polohou na mapovém podkladu. Investice do geografického IT může přispět podstatnými finančními zisky i ekologickými výhodami. Oblasti využití jsou velmi četné a mohou zahrnovat vše od podpory a zvyšování efektivity v sektoru dopravy a ve studiu potřeb veřejné dopravy v určité oblasti až po plánování kácení lesů a mapování vodovodních a kanalizačních potrubí. Konzultanti společnosti Sweco zaměření na geografický IT jsou aktivní hlavně v oblastech energetiky, infrastruktury, veřejného prostředí, lesnictví a dopravy.

  • Vývoj SW
  • Hydroinformatika
  • GIS, BIM
  • WINPlan

GIS, BIM

Sweco Hydroprojekt se dlouhodobě specializuje v oblasti GIS na řešení vodohospodářské problematiky, která je součásti koncepčních projektů, např. Plány rozvoje vodovodních a kanalizačních územních celků (PRVKUK), Plány oblasti povodí (POP) a protipovodňových opatření. Významnými zákazníky v této oblasti jsou Krajské úřady a Podniky Povodí.

Významným využitím je GIS pro řešení Generelů zásobování pitnou vodou, kanalizací a říčních toků. V této oblasti využíváme nástroje GIS při tvorbě matematických modelů, dále pak pro řešení geoprostorových úloh, tvorbu tematizací a publikování dat pro zákazníka.

Naše společnost se dlouhodobě zabývá vývojem softwarových nástrojů v oblasti GIS pro zpracování projektů v oblasti utilit, a to jak při vlastním využití na projektech, tak pro koncové zákazníky.