Geografické IS, Hydroinformatika

V rámci GIS společnost Sweco spojuje různé druhy informací s přiřazenou polohou na mapovém podkladu. Investice do geografického IT může přispět podstatnými finančními zisky i ekologickými výhodami. Oblasti využití jsou velmi četné a mohou zahrnovat vše od podpory a zvyšování efektivity v sektoru dopravy a ve studiu potřeb veřejné dopravy v určité oblasti až po plánování kácení lesů a mapování vodovodních a kanalizačních potrubí. Konzultanti společnosti Sweco zaměření na geografický IT jsou aktivní hlavně v oblastech energetiky, infrastruktury, veřejného prostředí, lesnictví a dopravy.

  • Vývoj SW
  • Hydroinformatika
  • GIS, BIM
  • WINPlan

Vývoj SW

Vývoj programových prostředků - Jedná se především o nástroje komplexního balíku programových prostředků WINPLAN a HYDRONET (Autorem a vlastníkem všech autorských práv k jednotlivým modulům je Sweco Hydroprojekt).