Architektura a urbanistické plánování

Společnost Sweco vytváří architekturu pro dlouhodobě udržitelnou společnost a přispívá ke kvalitnímu prostředí, ve kterém mohou lidé žít, pracovat, učit se, hrát si a léčit se. Společnost Sweco disponuje možnostmi projektování interiérů, krajinářské architektury, urbanistického plánování, socioekonomického hodnocení a analýzy důsledků. Služby společnosti rovněž zahrnují pokročilou vizualizaci, dlouhodobě udržitelný rozvoj a strategickou analýzu. Tato široká odbornost umožňuje interdisciplinární koordinaci a je životně důležitá k dosažení úspěchů při řešení velkých a složitých úkolů. Sweco Hydroprojekt respektuje požadavky, které souvisejí s užitečností stavby, jako např. nízká spotřeba energie, cena stavby, soulad s ekologickými zásadami. K prioritám projektů, které zahrnují nadzemní objekty, patří citlivé začlenění do okolního prostředí, zachování vegetačních prvků, ohleduplnost k lidem a k přírodě.

 • Architektura budov
 • Pozemní stavitelství
 • Územní plánování
 • Krajinné inženýrství a architektura
 • Pozemkové úpravy

Pozemní stavitelství

Sweco Hydroprojekt kromě typických objektů vodohospodářských staveb projektuje jako jejich součást i mimo vodní hospodářství i objekty odlišného charakteru - stavby pro bydlení, polyfunkční budovy, objekty občanské vybavenosti, průmyslové areály apod. Projekty takových objektů a staveb řešíme komplexně, v celé šíři požadavků jak formálních z hlediska platné legislativy, tak uživatelských ze strany objednatelů. Odborníci Sweco Hydroprojekt řeší i otázky architektonické a výtvarné koncepce a detailů, stavební fyziky (akustika, osvětlení, tepelná technika budov) i vybavení TZB. Naši specialisté projektují celou škálu inženýrských staveb - mosty menších rozpětí pro komunikace, potrubní mosty, opěrné zdi, podzemní díla (kolektory, štoly a tunely), objekty pro nakládání s odpady apod.

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy