Architektura a urbanistické plánování

Společnost Sweco vytváří architekturu pro dlouhodobě udržitelnou společnost a přispívá ke kvalitnímu prostředí, ve kterém mohou lidé žít, pracovat, učit se, hrát si a léčit se. Společnost Sweco disponuje možnostmi projektování interiérů, krajinářské architektury, urbanistického plánování, socioekonomického hodnocení a analýzy důsledků. Služby společnosti rovněž zahrnují pokročilou vizualizaci, dlouhodobě udržitelný rozvoj a strategickou analýzu. Tato široká odbornost umožňuje interdisciplinární koordinaci a je životně důležitá k dosažení úspěchů při řešení velkých a složitých úkolů. Sweco Hydroprojekt respektuje požadavky, které souvisejí s užitečností stavby, jako např. nízká spotřeba energie, cena stavby, soulad s ekologickými zásadami. K prioritám projektů, které zahrnují nadzemní objekty, patří citlivé začlenění do okolního prostředí, zachování vegetačních prvků, ohleduplnost k lidem a k přírodě.

 • Architektura budov
 • Pozemní stavitelství
 • Územní plánování
 • Krajinné inženýrství a architektura
 • Pozemkové úpravy

Architektura budov

Architektura je nedílnou součástí všech projektů, které obsahují nadzemní stavební objekty. I když u technických staveb je primární jejich funkce, ani vzhledová stránka (architektura) nesmí být opomíjena. Proto Sweco Hydroprojetk věnuje pozornost i urbanistickému a architektonickému řešení staveb.

Důraz klademe nejen na projektování bytových staveb, ale především na začlenění prvků technické infrastruktury do struktury sídel. Respektujeme požadavky, které souvisejí s užitečností stavby, jako např. nízká spotřeba energie, cena stavby, soulad s ekologickými zásadami. K prioritám projektů, které zahrnují nadzemní objekty, patří citlivé začlenění do okolního prostředí, zachování vegetačních prvků, ohleduplnost k lidem a k přírodě.

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy