Volná místa

Volná místa

PoziceOblast služebRegionTermín
  • Zájemce o zaměstnání v naší společnosti bere poskytnutím svých osobních údajů na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány společností Sweco Hydroprojekt a.s. se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ: 26475081, pro účely výběrového řízení a posouzení možného přijetí do zaměstnání. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou (tedy po dobu trvání výběrového řízení), s výjimkou odůvodněného případu, kdy vznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s tímto konkrétním případem. Po uplynutí této doby budou osobní údaje kandidáta o pracovní místo, pokud s ním nebude uzavřen pracovní poměr, smazány.

    Zájemce zasláním svého životopisu a případně dalších dokladů potvrzuje, že byl seznámen se svými právy vyplývajícími ze zpracování jeho osobních údajů, zejména právem (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů a taktéž právem (vii) na výmaz osobních údajů a (vii) na omezení zpracování osobních údajů, dle podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EP a Rady (EU) 2016/679).

    V konkrétních případech budou také zájemci o zaměstnanci ve společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. požádáni o souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu delší než pro účely výběrového řízení (zájemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v evidenci zájemců o zaměstnání zaměstnavatele pro účely kontaktování a zasílání nabídek pracovních příležitostí zaměstnavatelem). Svůj souhlas zájemce poskytuje na dobu 1 roku ode dne doručení přihlášky zaměstnavateli a lze jej kdykoli odvolat. Pokud zájemce v této době souhlas neodvolá, p uplynutí této doby budou osobní údaje kandidáta o pracovní místo, pokud s ním nebude uzavřen pracovní poměr, smazány. Souhlas lze kdykoli na základě svobodné vůle obou stran prodloužit na dobu v něm stanovenou.