Studenti a absolventi

Získání, rozvoj a udržení talentů mají zásadní význam pro dlouhodobý úspěch společnosti Sweco. Naši zaměstnanci svou každodenní prací svým vlastním způsobem formují prostředí, ve kterém budeme dále žít. Jako mladý zaměstnanec Sweco zjistíte, že vaše silné stránky jsou využívány tím nejlepším způsobem.

 • Zodpovědnost za své zakázky

  Na základě zpětné vazby zákazníků víme, že to, co odlišuje Sweco, je, že naši odborníci/projektanti mají od začátku plnou zodpovědnost za své zakázky. Přestože ne každý jedná denně se zákazníkem a každý máme svůj styl práce, všichni se významně podílíme na naplňování požadavků našich zákazníků.

  Sweco je společnost pro takové zaměstnance, kteří chtějí pracovat a vytvářet hodnoty pro své zákazníky. Typický zaměstnanec Sweco je přístupný, má závazek vůči svým zákazníkům a má příslušné odborné znalosti.

 • Profesní rozvoj

  Profesní rozvoj ve Sweco není jen přáním – nýbrž podmínkou. Příležitost pracovat na těch nejzajímavějších zakázkách je pro naše zaměstnance rozhodujícím faktorem. Primární trénink probíhá formou aktivní účasti na zakázkách a práce se zákazníky. Vzdělávání nabízíme ode dne nástupu prostřednictvím vzdělávacího portálu a zároveň díky podpoře zkušených kolegů.

 • Formování budoucích lídrů

  Sweco je společnost, která formuje budoucí lídry. Rozpoznat talenty a dát jim příležitost uspět bylo vždy velmi důležitou součástí firemní kultury. Naši vedoucí pracovníci jsou zodpovědní za rozvoj a vytváření příležitostí pro naše zaměstnance.

  Hlavními kariérními směry ve Sweco jsou manažer, specialista a manažer projektu.