Seznamte se s našimi zaměstnanci

Zaměstnance Sweco spojuje společný závazek k formování společnosti a měst budoucnosti. Sweco je tvořeno zvídavými zaměstnanci, kteří na sebe berou velkou zodpovědnost za svoji práci a k vytyčeným cílům je pohání vědomí, že jejich práce má smysl. Podívejte se, jak se u nás naši zaměstnanci cítí.

 • Vít Černý – specialista v oboru geologie / ředitel divize Morava

  Vít Černý začal pracovat ve Sweco teprve v květnu 2016 na pozici vedoucího v oblasti geotechniky, geologie a obchodní činnosti v divizi Morava. Vystudoval doktorský program na VUT obor konstrukce a dopravní stavby a je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika. Velmi rychle se začal podílet na významných projektech - např. monitoring při výměně potrubí technické vody u Centrální čerpací stanice II ve střeženém prostoru Jaderné elektrárny Dukovany, Monitoring hydrogeologických a geotechnických vrtů v okolí Děčína nebo vypracování projektové dokumentace na sanaci deformací svahů zářezů na D52 a I/52 Brno – Mikulov. V současné době působí ve funkci ředitele divize Morava.

  Řekněte nám něco o své kariéře. Čím jste se zabýval?
  Od počátku své kariéry jsem se zabýval řešením složitých geotechnických problémů zejména v oblasti podzemních staveb (Královopolské tunely v Brně, geotechnický monitoring ražeb), vodních staveb (hlavní geotechnik projektu přehrady v Iráku) a energetiky (jaderná energetika). Svoje zkušenosti jsem zúročil při řešení významných zahraničních zakázek realizovaných v Bosně a Herzegovině, Iráku, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu. Za geotechnickou část projektu přehrady v Iráku jsem obdržel prestižní ocenění České geotechnické společnosti za přínos k rozvoji oboru geotechnika v roce 2013.

  Co Vás přivedlo právě do Sweco Hydroprojekt?
  Stabilita nadnárodní společnosti spojená s možností podílet se na významných projektech v ČR i v zahraničí.

  Co je pro Vás největší výzvou?
  Posílení divize Morava na trhu v ČR i v zahraničí, rozvoj činnosti Sweco Hydroprojekt do oblasti geotechniky, podzemního stavitelství, geotechnického monitoringu a projektování dopravních staveb. Zahájení významné spolupráce s naším korporátním partnerem Sweco DE.

  Stíháte při svém nasazení ještě rodinu a nějaké koníčky?
  Jsem svobodný, 7 let žiji s přítelkyní. Volný čas se snažím trávit aktivně – lyžováním a vodními sporty.

  /siteassets/images/people/cerny_980-539.jpg
  Fakta
  Jméno
  Vít Černý
  Věk
  33
  Funkce
  Specialista v oboru geologie / ředitel divize Morava
 • Vladimír Havlík – zkušený specialista v oboru vodního hospodářství a hydroinformatiky

  Vladimír Havlík působí ve firmě již 18 let. Je významným specialistou ve svém oboru se širokým záběrem aktivit. Přednáší na národních i mezinárodních konferencích a udržuje kontakty s vysokými školami. Na ČVUT v Praze je předsedou komise pro státní závěrečné zkoušky, členem komisí pro obhajoby doktorských prací a habilitací. Pravidelně publikuje svoje poznatky a zkušenosti v odborném tisku. V rámci konzultačních aktivit reprezentuje naši společnost i v zahraničí.

  Co pro Vás znamená práce ve Sweco?
  Sweco vnímám jako mezinárodně známou konzultační firmu s širokým záběrem odborných aktivit.

  Máte pocit, že se zde stále rozvíjíte, učíte něco nového?
  Ano, i po tolika letech odborné praxe je tomu tak. Osvojování nových metodických postupů a možností informačních technologií, pokud jde o projektování a využití simulačních modelů, je nedílnou součástí našich aktivit. Zejména mladší kolegové by měli postupně přebírat odbornou odpovědnost, a proto týmová spolupráce na projektech může být stále inspirující pro mladší i starší kolegy.

  Jaká pro Vás byla nejzajímavější zahraniční zakázka (ne nutně nejlepší)?
  V rámci naší společnosti jsem měl možnost vést projekty zaměřené na obnovu vodohospodářské infrastruktury měst a obcí např. na Balkánském poloostrově, nebo v samostatných republikách Střední Asie (Kygyzstán, Tadžikistán, Gruzie a Arménie), v Moldavsku aj. I když každá země má svůj „kolorit“, pro mě je vždy zajímavý každý projekt.

  Jak se Vám daří zvládat zvyšující se nároky na úroveň projekční a konzultační činnosti?
  Projekční činnost, ve které se projektování ve 3D bude postupně stávat téměř nezbytností, vyžaduje mladé lidi. Ti jsou schopni si poměrně rychle tento nový styl projektování osvojit a využívat jeho předností. Zkušenost mohou získávat od starších pracovníků a postupně z realizovaných projektů. Pokud jde o konzultační činnost v zahraničí, ta podle mého názoru rovněž nabízí zajímavé možnosti. Je třeba si však prohlubovat jak teoretické znalosti, tak praktickou odbornost a zejména udržovat odpovídající pracovní nasazení.

  Co byste doporučil novým kolegům?
  Pokud absolvent či absolventka vysoké školy má zájem ve vystudovaném oboru působit, chce mít možnost si osvojovat nové informační technologie a využívat je v projekční či konzultační činnosti, tak tyto možnosti zájemcům naše společnost nabízí. Mohou si při řešení projektů u nás i v zahraničí vyzkoušet týmovou spolupráci.

  /siteassets/images/people/havlik_980-539.jpg
  Fakta
  Jméno
  Vladimír Havlík
  Věk
  63
  Funkce
  Specialista v oboru vodního hospodářství a hydroinformatiky
 • Helena Šrámková - nadšená sportovkyně

  Pro Helenu Šrámkovou je sport nezbytnou součástí života. Ochotně se zapojila do reprezentace Sweco v běžeckých soutěžích již od samého počátku, kdy do Sweco nastoupila. Helena vystudovala ČZU obor Zemědělská ekonomie a management. Následně navázala tříletým studiem ekonomiky životního prostředí a přírodních zdrojů v Dánsku, kde také zahájila svoji pracovní kariéru. V současnosti pracuje jako projektový manažer a podílí se na řízení projektů jak na českém, tak na zahraničním trhu. Náplní této práce je koordinace mezinárodních týmů, plánování a kontrola projektových výstupů, komunikace s klienty i ostatními stranami a občasná zahraniční cesta.

  Co se Ti na Tvé práci líbí?
  Líbí se mi, že se člověk neustále dostává do nových situací. Velice málo se v práci setkávám s rutinou – naopak, téměř neustále přicházejí překvapení a nové výzvy, ať už ze strany klienta, projektového týmu nebo třetích stran. Člověk musí být flexibilní a mít otevřenou mysl, aby se se vším dokázal vypořádat a neztratil nadhled a kontrolu. Tohle beru jako skvělou příležitost k osobnímu rozvoji, ačkoli je to samozřejmě náročné a člověk toho občas má „plné zuby“. Zároveň jsem vždycky chtěla mít práci, ve které uvidím výsledek své činnosti. Pomyšlení, že podle studií, které zpracováváme, se například postaví nová skládka nebo zavlažovací systém pro území větší než Česká republika, je velice motivující. A hlavně se mi líbí, že je kolem dost aktivních kolegů, se kterými je možné účastnit se různých sportovních aktivit a soutěží – ať je to Vodohospodářský půlmaraton, běh ze Sněžky do Prahy, Vodohospodářské sportovní hry a další.

  Jaké příležitosti Ti dává Sweco?
  Vidím zde příležitost dostat se do kontaktu s novými typy projektů v zemích, které pro mne do té doby byly jedna velká neznámá. Dostávám příležitost podívat se na zajímavá místa a skrz spolupráci s kolegy, kteří mají odlišné vzdělání a zaměření, se člověk dozvídá střípky vědomostí i z jiných oborů. A pro člověka, který jako já stojí na začátku kariéry, je zde i výborná příležitost vyzkoušet si, co mu sedne – nebo naopak nesedne – z hlediska stylu práce, druhu projektů a spolupráce s ostatními. Navíc, tím, že jsme součástí mezinárodní skupiny Sweco, je zde i možnost kontaktu s kolegy z ostatních zemí, ať na projektech nebo přes různá fóra.

  Hodně sportuješ. Jak se Ti daří skloubit práci, sport a případně další aktivity?
  Není to jednoduché, protože projektová práce je často dost nárazová a časově náročná, a pravidelné aktivity jí musí ustupovat. Vyžaduje to trochu plánování a trpělivost, když musím plánované aktivity rušit. To platí o sportu, studiu jazyků i o setkávání s přáteli. Někteří z nás například občas do a z práce běhají, a tím spojují příjemné s užitečným – naštěstí zde máme k dispozici sprchu.

  Co je Tvým nejbližším cílem?
  Získat praktické zkušenosti skrz projektovou práci a vybudovat si na tomhle základu určitou míru respektu. Naučit se v co nejkratším možném čase dostatečně dobře rusky, což se bude hodit pro práci na mnoha stávajících i budoucích projektech na východ od České republiky. V soukromém životě – oprášit základy volejbalu, který po letech zase začínám hrát, a dostat se na dobrou úroveň.

  /siteassets/images/people/sramkova_980-539.jpg
  Fakta
  Jméno
  Helena Šrámková
  Věk
  28
  Funkce
  Projektová manažerka
 • Viktor Sláma – specialista na technologie BIM

  Ve Sweco pracuje Viktor Sláma od r. 2013. Vystudoval stavební fakultu na ČVUT, obor konstrukce pozemních staveb. Mimo samotné projektování stavebních objektů je jeho specializací v rámci společnosti práce s technologiemi BIM (Building Information Modeling = Informační model budovy) – implementace a vývoj pracovních postupů pro BIM projektování. Je členem občanského sdružení ODBORNÁ RADA PRO BIM (CZ BIM), reprezentuje společnost na odborných konferencích (např. BIM fórum) a je také spoluautorem odborných článků.

  Co Tě na práci baví?
  Je úžasné nakonec vidět zrealizovanou stavbu, kterou jsem projektoval. Člověk má potom pocit, že jeho práce má smysl a zůstane po něm něco hmatatelného.

  Jak ses dostal k BIM technologiím?
  Na začátku jedné zakázky mi hlavní inženýr řekl, že by bylo dobré zkusit to vyprojektovat ve 3D. Tak jsem to zkusil a už u toho zůstal.

  Jakým způsobem Tě Sweco podporuje?
  Mám veškeré potřebné hardwarové a softwarové vybavení, mohu se účastnit odborných konferencí a školení a hlavně zde mám dostatek příležitostí, kde mohu získané znalosti uplatnit.

  V čem vidíš další příležitosti?
  Další příležitosti a výzvy vidím hlavně v rozvoji a implementaci BIM v naší společností a pak samozřejmě v získávání větší praxe v projektování.

  Máš čas také na jiné aktivity mimo práci?
  Ano, aktivně se věnuji Wing Tsun (bojové umění), myslivosti a historickému šermu. Dále chodíme s kolegy příležitostně na squash, badminton či volejbal.

  /siteassets/images/people/slama_980-539.jpg
  Fakta
  Jméno
  Viktor Sláma
  Věk
  30
  Funkce
  Specialista na technologie BIM