0 z 0 pro ""

Velkým městům chybí plán pro zvládání extrémního počasí

V létě 2021 devastovaly extrémní srážky a záplavy obydlené oblasti po celém světě včetně Severního Vestfálska v Německu, Limburgu v Nizozemsku, Hunanu v Číně a Gävle ve Švédsku. Nejnovější zpráva IPCC zdůrazňuje, že je třeba, aby se společnost a podniky připravily na změněné klimatické poměry. Kanalizační a vodárenské systémy v evropských městech postupně stárnou, a tak hrozí, že za 10 až 20 let se infrastruktura pro odvádění odpadních a srážkových vod může zhroutit v důsledku selhání stavebních částí.

Abychom zajistili pro budoucnost dostatek pitné vody a účinné řízení vodohospodářských sítí, které zabrání selhání systému, navrhujeme tři vodohospodářské strategie, které se současně zabývají i dopadem na zdraví obyvatelstva. Přečtěte si více v nejnovější zprávě Sweco Urban Insight „Zdravá vodohospodářská městská infrastruktura“.