0 z 0 pro ""

Směřování k cirkulární ekonomice

Vize pro transformaci měst

Způsob, jakým se díváme na přírodu, formuje naše činy a to, jak se chováme k našemu okolí. Populace v městských oblastech vzroste v příštím desetiletí o téměř 2,5 miliardy lidí. Umožněním cirkulárního přístupu můžeme vytvořit jedinečné městské prostředí a zásadním způsobem přispět ke zmírnění a zvládnutí důsledků změny klimatu. Tato zpráva popisuje cirkulární programy a jejich estetický dopad těchto – jak projektování na cirkulárních principech pomáhá vytvářet jedinečné městské prostředí pro všechny občany.