0 z 0 pro ""

Přechod Evropy k odolnému a zelenému průmyslu

Nejnovější odborná zpráva společnosti Sweco popisuje pokrok evropských průmyslových odvětví v jejich úsilí o zvýšení odolnosti a přechod na nulovou uhlíkovou stopu. V čele stojí ocelářský průmysl, následovaný cementářským průmyslem. Chemický a dopravní průmysl se rovněž nachází v procesu transformace směrem k nulové uhlíkové stopě. Vzhledem k tomu, že se uskutečňují významné investice a v průmyslovém měřítku se testují nové technologie, jako jsou vodík, CCS a elektropaliva, zpráva představuje příležitosti a rizika, které by měly společnosti a rozhodovací orgány zvážit.

Průmyslové odvětví je zodpovědné za 25-30 % celkových světových emisí CO2 a společnosti a země nyní investují velké prostředky do transformace svých provozních aktivit. Očekává se, že poptávka po průmyslových výrobcích v příštích třech desetiletích výrazně vzroste – po oceli o 30 %, po cementu a čpavku o 40 % a po hliníku o 80 %. Od společností v těchto těžko udržitelných průmyslových odvětvích se nyní vyžaduje, aby tuto poptávku uspokojovaly udržitelným způsobem.

„Analýza společnosti Sweco vychází z databáze Leadership Group for Industry Transition (LeadIT) a ukazuje, že Evropa zaujímá celosvětové prvenství v ekologické transformaci průmyslového odvětví, neboť 95 % projektů v oblasti cementu v plném rozsahu na celém světě se realizuje v Evropě, stejně jako 61 % všech projektů v oblasti oceli bez fosilních paliv. Existuje řada důvodů, proč se tak děje právě teď: Vyšší ceny za emise CO2, nové investice, předpisy, zákon EU o čistém nulovém průmyslu a silnější poptávka po udržitelných výrobcích ze strany koncových zákazníků,“ říká Erik Skogström, ředitel divize Průmysl a energetika společnosti Sweco ve Finsku.

Společnost Sweco je důvěryhodným poradcem pro některé z nejambicióznějších evropských průmyslových projektů v oblasti dekarbonizace, včetně dodávek energie a energetické účinnosti, skladování energie ve vodíkových a vodních elektrárnách, jako je technologie baterií, CCS a průmyslové cirkulace.

 Zpráva společnosti Sweco zahrnuje následující klíčové poznatky:

  • Regulace a kapitál se dostávají na své místo – ale stačí to?
  • Ocelářský průmysl v čele, následován cementářským průmyslem.
  • CCS/ CCU – nezbytné doplňkové řešení
  • Revoluce v elektrifikaci, kterou podporují obnovitelné zdroje energie, vodík a baterie
  • Účinné využívání zdrojů a oběhové průmyslové procesy
  • Průmyslová symbióza a nové obchodní modely

 

 

Přečtěte si celou zprávu Urban Insight