0 z 0 pro ""

Výroční zpráva za rok 2023

V roce 2023 jsme mírně navýšili tržby oproti minulému roku na necelých 284 mil. Kč. Během roku 2023 jsme zpracovali celkem 318 projektů pro 156 různých klientů, přičemž jsme nezaznamenali jedinou reklamaci. Postupně rozšiřujeme své působení i do dalších oborů, jako jsou dopravní infrastruktura, energetika a pozemní stavitelství.

Důležitou událostí pro nás byl také rebranding ze Sweco Hydroprojekt na Sweco a.s., čímž jsme se plně integrovali do mezinárodní skupiny Sweco.

„Upevnili jsme své vedoucí postavení na trhu v oblasti vodohospodářských projektů, což je výsledek nejen naší odbornosti, ale také neustálého odhodlání k našemu závazku dělat naši práci kvalitně. Naše projekty byly opakovaně vyhodnoceny jako “Vodohospodářská stavba roku.” Rok jsme také zakončili bez jediné aktivní reklamace na naši práci. Tento úspěch nejenže posiluje naši pověst ve vodohospodářském sektoru, ale také jasně signalizuje, že kvalita a odborná úroveň našich projektů jsou naší prioritou. Je to důkazem naší odhodlanosti dodávat vynikající práci i v náročných podmínkách. Poděkování za tento úspěch patří všem mým kolegům ve společnosti – projektovým manažerům, projektantům na všech úrovních a všem ostatním zaměstnancům, kteří se podílejí na tom, že naši zákazníci a partneři jsou s naší prací spokojeni,“ komentuje výsledky generální ředitel Sweco a.s. Jan Krejčík.

Přečtěte si naši výroční zprávu