0 z 0 pro ""

Studie proveditelnosti v Bangladéši

Sweco Hydroprojekt a.s. navazuje na aktivity v jižní Asii a vstupuje do nového teritoria – Bangladéš

Sweco Hydroprojekt a.s. připravuje studii proveditelnosti se zaměřím na posouzení možností zásobování a úpravy pitných vod v Bangladéši. V rámci studie bude vytipována lokalita s nejvyšší potřebností rozvojové pomoci a to zejména v okolí města Dhaka. Vybraná lokalita bude ve studii podrobněji rozvedena a bude vytvořen koncepční návrh technického řešení. Ve své první fázi se studie se zaměří na posouzení zdrojů pitných vod a jejich vydatnosti a technologii úpravy pitných vod. Druhá fáze se zaměří na samotnou distribuci a zásobování upravené vody do spotřebiště upravenou dle potřeb místní samosprávy.

Jaroslav Fiala