0 z 0 pro ""

Rybník Černíč

V minulých letech kolegové z divize Hydrotechniky, ekologie a odpadového hospodářství pod vedením hlavních inženýrů projektu Ing. Sychry a Ing. Lubase, navrhli rekonstrukci vodní nádrže (rybníka) Černíč poblíž Telče. Tato nádrž byla vyhlášen už v 50. letech minulého století chráněným územím díky výskytu vzácných druhů rostlin (např. ďáblík bahenní či vachta trojlistá). Mokřady na březích rybníka vyhledávají některé druhy zvláště chráněných obojživelníků a plazů (např. skokan ostronosý, kuňka obecná), dále zde žijí a hnízdí zvláště chráněné druhy ptáků jako například chřástal vodní či moták pochop.

V letošním roce pár jeřábů popelavých přilákal k hnízdění opravený rybník. Je to první zaznamenaný případ úspěšného hnízdění těchto majestátních ptáků v Kraji Vysočina. Kromě jeřábů na rybníku hnízdí desítky dalších ptačích druhů.  Rekonstrukce vytvořila ptákům optimální podmínky s dostatkem úkrytů i potravy. Rybník, který je zároveň i přírodní památkou, spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ta byla také investorem opravy.

„Jeřábi si pro zahnízdění každopádně vybrali to správné místo. Po opravách jsou totiž v okolí Černíče pro řadu druhů ptáků výborné podmínky. Jeřábi si rybník obhlíželi už vloni, až letos jsme ale pozorovali rodičovský pár, jak vodí dvě mláďata. Mám radost, že tito nádherní ptáci našli domov i na Vysočině, a doufám, že se jim tu bude dařit. Kromě jeřábů byly na Černíči napočítány desítky dalších vzácných ptáků, třeba slavík modráček, potápky roháči či chřástali vodní,“ vypočítává Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Žďárské vrchy.

Jeřáb popelavý je velikostí i tvarem těla podobný čápům. Celkově šedohnědé zbarvení přechází na krku a hlavě v černou.  Vyhledává rozsáhlá podmáčená místa v lesích i na otevřených plochách, dostatečně členěná vlhkomilnou vegetací, porosty olší, vrb a rákosu. Ve střední Evropě to mohou být i větší rákosiny v blízkosti rybníků, rašeliniště. Při toku hlasitě troubí a předvádí charakteristický tanec. Poprvé v České republice v novodobé historii zahnízdil v 80. letech minulého století na Českolipsku, nyní se odhaduje, že u nás může hnízdit několik desítek párů.  Patří ke kriticky ohroženým druhům.

Martin Pavel

Odkazy a zdroje:

Foto: Jeřáb popelavý, Václav Hlaváč

http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/potvrzeno-prvni-hnizdeni-jerabu-popelavych-v-kraji-vysocina/?fbclid=IwAR3lOeNZfNyzY_alvn7av1RJKQ_s_a3DEDfUkUBgE3r1AY-TvMklxahDPvo

http://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/projekty-aopk-cr/obnova-vodnich-biotopu/revitalizace-vypustnych-a-ochrannych-prvku-rybnika-cernic/

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/opraveny-rybnik-v-cernici-laka-desitky-ptacich-druhu