0 z 0 pro ""

Rozvolnění koryta štěrkonosné řeky Bečvy postoupilo do finále Adapterra Awards 2023

Bečva v posledních 30 letech ukázala, že umí při vydatných deštích napáchat velké škody, a to nejen při ničivých povodních v roce 1997. Cílem projektu bylo navrátit řece původní podobu, tedy uvolnit ji z úzkého koryta a nechat ji rozvolnit se v krajině mezi obcemi Černotín a Skalička.

Toto opatření má za následek zásadní snížení rizika povodně u obcí Černotín, Skalička a Ústí, jelikož v zimě se v řece již nehromadí ledy, které dříve vytvářely jakousi hráz. V širokém korytě řeky nemůže hladina vody dosáhnout takové výšky, a pokud má řeka více vody, rozlije se postupně do šířky, čímž se riziko povodně značně sníží.

V neposlední řadě měla úprava koryta řeky blahodárný vliv na zdejší životní prostředí, jelikož se k Bečvě vrátila řada vzácných živočichů a rostlin včetně morčáka popelavého nebo volavky bílé. Díky úpravě koryta řeky se také zatraktivnilo její okolí, které nyní láká místní i turisty k návštěvě.

Za tento projekt jsme získali nominaci na prestižní ocenění Adapterra Awards 2023, kde jsme postoupili do finálové části, v níž porota i veřejnost vybírají ty nejlepší projekty. Hlasovat pro náš projekt můžete na oficiálních stránkách soutěže.

„Revitalizace Bečvy je projekt, který má za cíl zlepšit přirozený vodní režim v řece a v přilehlé nivě, zvýšit biodiverzitu a zmírnit dopady povodní. Projekt zahrnoval rozšíření koryta řeky s podporou vzniku přirozených štěrkových lavic a břehového pásu, vytvoření tůní, výsadbu stromů a keřů a úpravu břehů řeky.
Jsem velmi pyšný na práci, kterou můj tým odvedl na tomto projektu, a jsem rád, že může soutěžit ve finále v soutěži.
Děkuji všem, kteří podpoří projekt svým hlasem.“

Říká Martin Pavel, zástupce ředitele divize Hydrotechniky, ekologie a odpadového hospodářství.

Co přesně projekt obnášel

Revitalizace koryta Bečvy probíhala na 3375 metrech mezi obcemi Černotín a Skalička a jeho šířka se zvětšila z 30 metrů na 70-150 metrů. Nejprve bylo nutné vykácet okolní porosty dřevin a následně odtěžit materiál stávajícího koryta řeky. Vytěžený materiál se dále využil k tvorbě shluků, které dnes stabilizují koryto. Vedlejším produktem projektu jsou dvě neprůtočné mělké tůně sloužící řadě živočichů a rostlin jako útočiště. Rovněž bylo vysázeno více než 1000 stromů a téměř 4000 keřů.

Je nutné zmínit, že současná podoba řeky není konečná, finální podobu uvidíme nejspíše až za několik let, jelikož řeka si ji dotvoří sama.

O soutěži

Adapterra Awards pokračuje v soutěži Adaptační opatření roku. Soutěž má za cíl ocenit nejlepší projekty v několika kategoriích, které snižují zátěž na klima, jsou funkční, replikovatelné a mají pozitivní vedlejší efekty nejen na životní prostředí.

Z nominovaných projektů vybrala odborná porota pro finálovou část 25 nejlepších z České republiky a Rakouska, včetně toho našeho. Vítěze v rámci Ceny sympatie zvolí z finálových projektů veřejnost v online hlasování, které bude probíhat až do 15. října. Odborná porota vybere nejlepší projekty ve všech ostatních kategoriích. Vyhlášení proběhne na konferenci Posílení ochrany stromů ve městě 1. listopadu 2023.