0 z 0 pro ""

Rezignace generálního ředitele

Ing. Milan Moravec, Ph.D. se rozhodl po 19 letech opustit společnost Sweco Hydroprojekt a.s. Výrazně přispěl k podpoře našich klientů a k posílení tržní pozice Sweco v České republice.

Vladimír Mikule bude od 1. dubna pověřen převzetím kompetencí generálního ředitele do doby, než budeme mít k dispozici trvalé řešení.

Členy představenstva budou nadále Vladimír Mikule a Nikola Gorelová.