0 z 0 pro ""

Rekonstrukce Sýrie: pilotní projekt řešení vodního hospodářství – Aleppo

 

V současné době se připravuje a probíhá řada mezinárodních projektů týkajících se rekonstrukce a obnovy celé Sýrie a zejména lokalit zasažených válkou. Jedná se primárně o projekty vodního hospodářství, infrastruktury a dopravy. V rámci této zahraniční pomoci se v letošním roce budeme podílet na projektu Sledování a eliminace zdrojů znečištění povrchových vod v oblasti Aleppo, který bude mít velký význam pro další investiční činnost a zlepšení celkové vybavenosti této celé oblasti. Naším cílem bude analyzovat stávající stav, nejvíce problémové lokality a navrhnout opatření k postupnému zlepšení kvality povrchových vod.

Milan Moravec

Copy link
Powered by Social Snap