0 z 0 pro ""

Pomáháme se záchranou největšího arménského Jezera Sevan

Zpracováváme pro UNDP ve spolupráci se společností Civitta AM a UFZ projekt „Posouzení důsledků / dopadu zvýšení hladiny vody v jezeře Sevan.“ Největší kavkazské jezero Sevan o rozloze 1250 km2, což je pětadvacetinásobek rozlohy Lipna, se nachází ve výšce 1900 m n. m. a je největším a nejdůležitějším zdrojem vody v Arménii. Pro celý region má zásadní význam pro zavlažování, zásobování sladkou vodou, biologickou rozmanitost, cestovní ruch, kulturu, vodní energetiku, výzkum a hospodářství. Zachování jezera má zásadní význam pro udržitelnost a blahobyt Arménie.

V důsledku odvážných vodohospodářských experimentů, které byly realizovány již téměř před sto lety, nadměrné zátěže živinami a postupující klimatické změně se však jezero dostává stále častěji do extrémních eutrofních stavů s masivním rozvojem sinic, které ohrožují jezerní ekosystémy i místní komunity a služby, které jsou na kvalitě a dostupnosti vody v jezeře přímo závislé.

V rámci projektu je na základě výstupů ze srážkoodtokového modelu, modelu kvality vody a vodohospodářské bilance jezera připravována multisektorová studie dopadu plánovaného zvýšení hladiny jezera o 6 metrů. Jsme zodpovědní za odborné vedení projektového týmu a ve spolupráci s UFZ za realizaci a konsolidaci výstupů modelování pro navazující studii dopadu. Projekt je součástí programu EU4Sevan financovaného EU a BMZ.