0 z 0 pro ""

Ocenění za zpracování normy ČSN 75 7737

Ing. Lenka Fremrová převzala za Sweco Hydroprojekt a.s. ocenění za zpracování normy ČSN 75 7737 Kvalita vod – Stanovení původců cerkáriové dermatitidy ve vodním prostředí.

Cerkáriová dermatitida je parazitární onemocnění, které stále častěji postihuje návštěvníky přírodních koupacích vod v ČR.

Toto onemocnění se projevuje kožní alergickou reakcí vznikající po průniku larválních stadií (cerkárií) ptačích schistosom vylučovaných do vodního prostředí mezihostitelskými plži.

Tato norma platí pro stanovení přítomnosti původců cerkáriové dermatitidy ve vodním prostředí, zejména v přírodních nádržích využívaných ke koupání.

Normu zpracovala ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Státním zdravotním ústavem.