0 z 0 pro ""

Novým generálním ředitelem naší akciové společnosti byl jmenován Jan Krejčík

Generálním ředitelem a Předsedou představenstva naší společnosti byl jmenován 1. září Ing. Jan Krejčík, Ph.D. a ke stejnému dni převzal řízení naší společnosti.

Jan Krejčík je zkušeným a inovativním leaderem s bohatými zkušenostmi v oboru a ve vedení nadnárodní korporace. Vystudoval Fakultu stavební na ČVUT a před příchodem do SWECO působil ve společnosti DHI, naposledy na pozici regionálního ředitele pro střední a východní Evropu a globálního ředitele pro rozvoj městské infrastruktury. Zaměří se na strategický rozvoj společnosti a upevňování významné pozice SWECO při poskytování konzultačních, projektových a inženýrských služeb v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí, dopravní infrastruktury, architektury a pozemního stavitelství v regionu.

Copy link
Powered by Social Snap