0 z 0 pro ""

Digitální transformace

Připravujeme se na digitální transformaci v souvislosti s BIM

V současné době běží v ČR naplno diskuze a příprava na digitální transformaci v souvislosti s BIM a digitalizací stavebnictví a průmyslu. Projektování v blízké budoucnosti již nebude „pouze“ o správném technickém řešení za odpovídajících ekonomických ukazatelů a výrobě dokumentace, ale také o digitální komunikaci a správě dat. Nebudou se předávat projektové dokumentace, ale právě data (grafická i negrafická), která musí být řádně připravena, sdílena a komunikována dle přesně stanovených pravidel. BIM a GIS jsou nedílnou součástí tohoto procesu, ale ne jedinou.

Proto jsme na základě našeho zpracování koncepce digitalizace a implementace BIM pro PVK a.s. a SŽ státní podnik a ve spolupráci se Sweco UK připravili koncepční strategii s výstižným názvem „Strategie implementace digitalizace a BIM ve Sweco ČR“. Cílem je systematicky a správně nastavit parametry a koncepci pro postupný přechod ze současné fáze využívání BIM a digitalizace, která je na pomezí úrovně 1 „Applied“ a úrovně  2 „Embedded“ k budoucím úrovním 3 „Integrated“ a 4 „Optimised“.

Analyzujeme a upravujeme své vnitřní procesy výroby projektů a systematicky usilujeme o zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců v dané oblasti. Rovněž podporujeme zavádění nových technologií, pro které vytváříme odpovídající finanční podmínky. Základní principy, kterými se tato činnost řídí, jsou popsány v ČSN EN ISO 19650.

Cílem je velmi rychle přejít na interní komplexní digitalizaci našich činností, poskytovat služby v celkovém BIM nastavení (od 3D po 7D) a využít zkušenosti z více než 50 projektů zpracovaných metodou BIM a zejména z pilotních projektů datové integrace.