0 z 0 pro ""

Čistírna odpadních vod Briceni, Moldávie

 

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. uspěla u České rozvojové agentury ve výběrovém řízení na služby pro veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace ČOV Briceni”, projekt schválený v rámci Plánu zahraniční rozvojové spolupráce. Předmětem plnění zakázky byly služby spočívající ve zpracování Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro výběr zhotovitele pro ČOV Briceni v Moldavsku. V současnosti zhotovitel provádí výstavbu čistírny odpadních vod a další související činnosti.