0 z 0 pro ""

CEEP2018

Stavba „Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, etapa 0001- nová vodní linka (NVL)“, kterou projektovala naše společnost, získala po titulu „Stavba roku 2019“ další významné ocenění. Jedná se o ocenění „Český energetický a ekologický projekt (ČEEP)“ v kategorii A – budovy a projekty.

Soutěž již 17. rokem vyhledává a prezentuje projekty, stavby, inovace a vzory zaměřené především na zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie ČR, podporu INICIATIVY PRŮMYSL 4.0, SMART CITY, zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR, zlepšení životního prostředí ve městech, obcích a aglomeracích ČR.

Soutěž vypisují Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Ing. Stanislav Hanák