0 z 0 pro ""

Belarus Water Sector Framework (BWSF) – Studie proveditelnosti pro Minsk, Brest, Mogilev a Gomel oblasti

 

Sweco Hydroprojekt je součástí významného kontraktu na vypracování 8 studií proveditelnosti pro 8 jednotlivých municipalit v Bělorusku. Studie poslouží jako důležitý dokument pro následnou rekonstrukci a modernizaci infrastruktury v rámci čištění odpadních vod v Bělorusku. Projekt je rozdělen do 4 sub-projektů dle jednotlivých oblastí. Všechny čistírny odpadních vod v daných oblastech byly vybudovány v letech 1970–1980 s celkovým množstvím čištěných  odpadních vod okolo 24 milionů m3/rok.

V rámci projektu je Evropská Banka pro Obnovu a Rozvoj (EBRD) připravena investovat 60 milionů EUR do běloruského vodohospodářského sektoru. Studie proveditelnosti poskytnou přehled procesů a postupů v rámci jednotlivých municipalit. Hlavním úkolem je poskytnout klientům technické posouzení, finanční analýzu a ESIA.

V důsledku implementace projektu bude sníženo znečištění v povodí Baltského moře, stejně tak dojde ke zlepšení životních a sociálně-ekonomických podmínek v zájmových regionech.

Jaroslav Fiala

Copy link
Powered by Social Snap