0 z 0 pro ""

Aktualizace generelu odvodnění Ho Či Minova Města

Sweco Hydroprojekt a.s., jako součást konzultačního týmu, poskytuje technickou asistenci v projektu, jehož cílem je aktualizovat předchozí plán kanalizace pro město Ho Či Minh, připravený prostřednictvím fondů JICA, který byl schválen v roce 2001. Vzhledem k radikálním změnám v rozvoji města od roku 2001 do současnosti, stejně jako vznik nových urbanistických problémů ve městě, bude aktualizovaný plán kanalizace vyžadovat nová doporučení v oblasti řízení odpadních vod a odvodnění dešťových vod a celkové hospodaření s vodou.

Tento projekt je součástí širšího projektu „HCMC Environmental Sanitation Project“, jehož cílem je udržitelným způsobem zlepšit služby spojené se zpracováním odpadních vod ve městě  Ho Či Minh a zvýšit povědomí o hygienizaci.

Plánovací studie věnuje prioritu hygienickým a odvodňovacím zásahům v největší municipalitě ve Vietnamu a jedné z hlavních asijských “mega-měst” s přibližně 8 miliony obyvatel.

Projekt položí základ pro rozsáhlé investice ke zlepšení úrovně služeb pro komunitu a zároveň ke zlepšení našeho společného prostředí.

Financování na práce zajišťuje vláda Vietnamu a Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD).

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:

Jaroslav Fiala, ředitel divize Export, jaroslav.fiala@sweco.cz, +420 261 102 386

Copy link
Powered by Social Snap