• Transforming Society Together

    Přečtěte si více
  • Urban Insight

    Expert Knowledge, Innovative Thinking Putting the best information in front of the best people

    Read More

Zpráva Urban Insight: Kudy teď? Zdravé možnosti pro naše ulice a města

Jak můžeme zlepšit kvalitu ovzduší, zvýšit sociální soudržnost a stimulovat sdílenou a účinnou mobilitu? Evropská agentura pro životní prostředí uvádí, že v současné době v našich evropských městech dýchá nebezpečný vzduch přibližně 70 procent lidí. Podle Světové zdravotnické organizace dojde každý rok k 1 milionu úmrtí v důsledku fyzické nečinnosti.

Hlavním tématem nejnovějšího reportu Urban Insight společnosti Sweco je „sdílená rychlost“ - návrh nové strategie, jejímž cílem je zlepšit zdraví a pohodu ve městě a zajistit, aby se zrovnoprávnily různé způsoby dopravy ve městě od jízdy po chůzi. Tento report poskytuje pohledy z různých oblastí jako plánování mobility, územní plánování a sociologie na to, jak kombinovat společenské vědy a inženýrství k dosažení přechodu k udržitelné a zdravé mobilitě.

Přečtěte si více
/siteassets/images/2021-04/ui_healthy_streets_and_cities_570.jpg

“Zdraví a pohoda ve městech“ - Vítejte u nového tématu Urban Insight!

Jak můžeme zlepšit a zpříjemnit naše městské životní prostředí? Společnost Sweco v roce 2021 zaměří svůj program Urban Insight na zdravé životní podmínky a pohodu ve městech. Covid-19 nám ukázal, že i v dnešní společnosti stále existuje mnoho zdravotních problémů.

Pro obyvatelstvo žijící ve městech jsou tři klíčové oblasti pro zvyšování celkové úrovně podmínek pro zdravý život: udržitelná mobilita, zdravá města a budovy a bezpečné vodárenské a kanalizační systémy. Odborníci společnosti Sweco zkoumají naši minulost a současnost, aby představili blízkou budoucnost, ve které budou města centry zdraví a pohody.

"Společná transformace společnosti vyžaduje porozumění, odvahu a odhodlání." – říká Isabelle Putseys, specialistka na Urban Insight.

V průběhu roku odborníci v celé Evropě prozkoumali koncept „město jako vakcína“ a zdůraznili, jak lze dobrou inženýrskou a projektovou praxí řešit nebo zmírnit dopady na zdraví a klimatickou krizi.

Přečtěte si více
/siteassets/images/2021-04/ui_health_and_wellbeing_570.jpg

NVL Praha je „Stavbou roku 2019“

Stavba „Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, etapa 0001- nová vodní linka (NVL)“, kterou projektovala naše společnost, získala prestižní ocenění „Stavba roku 2019“.

Přečtěte si více
/siteassets/images/2019-10/ucov_diplom_titul-sr_2019_570.jpg