Od hrozby k příležitosti - zhodnocení nakládání se srážkovými vodami v urbanizovaných (městských) územích

Námětem zprávy nazvané "Od hrozby k příležitosti" je zhodnocení nakládání se srážkovými vodami v urbanizovaných (městských) územích. Zpráva dále zkoumá, jak by trvale udržitelné hospodaření s těmito vodami mohlo přispět k vytváření městského prostředí, které je příjemným místem pro život.

Přečtěte si více
/globalassets/urban-insight/web-854016974.jpg

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. jako vedoucí sdružení zpracovala strategickou studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe.

Projekt vodního koridoru propojující řeky Dunaj, Odra a Labe je ekonomicky efektivní z pohledu dopravního, vodohospodářského, energetického i rekreačního. Lepší hodnocení má samotné propojení Dunaje s Odrou, labská větev koridoru snižuje efektivitu celého projektu. Potvrzuje to po dvou letech prací studie proveditelnosti, která hodnotila přínosy investice ve výši až 582 miliard korun.

Přečtěte si více
/siteassets/images/dol_10-2018_1_590-393.jpg

Nová vodní linka ÚČOV Praha uvedena do zkušebního provozu.

Dne 19.9.2018 v 10:00 byla slavnostně uvedena do zkušebního provozu Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod (NVL ÚČOV) Praha.

Slavnostní zahájení proběhlo za účasti primátorky Adriany Krnáčové a radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí Jany Plamínkové. Předpokládaná doba zkušebního provozu NVL ÚČOV je 15 měsíců, tedy do konce roku 2019. Poté bude Nová vodní linka spuštěna do trvalého provozu.

Přečtěte si více
/siteassets/images/ucov_zkusebni_provoz_1_590-393.jpg