Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe předána

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. jako vedoucí sdružení předala v průběhu května Ministerstvu dopravy dlouho avizovanou strategickou studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe. Přes různé mediální ohlasy veřejnosti je zřejmé, že v době, kdy okolní státy investují značné finanční objemy do výstavby a modernizace vodních cest, může mít tento komplexní projekt opodstatnění i v České republice. Zároveň musí být na tento projekt nahlíženo z pohledu celoevropského významu, protože se jedná o obchodní propojení tří moří unikátní vodní cestou.

Přečtěte si více
/siteassets/images/dol_06-2018_1.jpg

Rekonstrukce Sýrie: pilotní projekt řešení vodního hospodářství - Aleppo

V současné době se připravuje a probíhá řada mezinárodních projektů týkajících se rekonstrukce a obnovy celé Sýrie a zejména lokalit zasažených válkou. Jedná se primárně o projekty vodního hospodářství, infrastruktury a dopravy.

Přečtěte si více
/siteassets/images/aleppo_2018_590-393.jpg

Belarus Water Sector Framework (BWSF) – Studie proveditelnosti pro Minsk, Brest, Mogilev a Gomel oblasti

Sweco Hydroprojekt je součástí významného kontraktu na vypracování 8 studií proveditelnosti pro 8 jednotlivých municipalit v Bělorusku.

Přečtěte si více
/siteassets/images/belarus_2018_1.png